Excursie Glimmerbeek 13 april 2019

Op 13 april was er een excursie naar het Glimmerbeekje. De fietsexcursie, georganiseerd door Old Go, werd geleid door Henk Bakker. Er waren 15 deelnemers. Hoewel enkele deelnemers geen fiets hadden meegenomen en/of geen handschoenen was het een geslaagde excursie op deze koude aprildag.In Haren de Krant heeft een artikel gestaan over het Glimmerbeekje. De Glimmerbeek."Neus diiicht!" riepen we als kinderen altijd als we per fiets de sloot kruisten in de oprijlaan naar het Huis te Glimmen, in het Quintusbos. Dat was in de vijftiger, zestiger jaren.De sloot blijkt deel van het Glimmerbeekje te zijn dat beschreven is door wijlen mevrouw P.A.C. Prins-Poorter. Maar is het beekje van oorsprong een vergraven loop van een spontaan beekje? Of is het helemaal gegraven ten gunste van de irrigatie, huishouding en het vee? Dat blijft de vraag.Het stroompje begint in Appèlbergen en stroomt langs het oude Glimmer zwembad, dat gevuld werd met zuiver water uit een bron. Het gebruikte zembadwater werd geloosd op de beek.Daarna loopt het richting spoor langs het TudeBakkersbosje, waar kippen van Gerard Bakker liepen.De beek gaat dan onder het spoor door waar vroeger de onbewaakte spoorwegovergang was en duikt bij de Parallelweg een buizenstelsel in.Het beekje komt weer boven bij de vroegere ijsbaan die lag tussen Parallelweg en Rijkstraatweg, nu Meidoornlaan. Zo kwam de ijsbaan aan haar water!Aangekomen op de hoek Meidoornlaan / Rijksstraatweg loopt het onder de Rijksstraatweg door, stukje naar links en dan weer als sloot richting de Oude Steeg en stroomt daar rechtsaf naar het noorden.Aangekomen bij de hoek Oude Steeg / Nieuwe Kampsteeg loopt het onder de Nieuwe Kampsteeg door en gaat vervolgens tussen woonhuis nr 22 en 22A richting het Quintusbos. De Oude Steeg is hier verdwenen. Vroeger stond hier een boerderij (1700-1905In het Quintusbos zien we de Oude Steeg weer terug, slaat af, In het bos kun je via dikke balken de beek oversteken. De beek kruist de Oosterbroekweg en stroomt naar het 't Hemrik en vervolgens onder de weg Weg langs Het Hemrik door naar de Drentse A. maar de beek stroomt rechtdoor.

De melkfabriek "De Toekomst" (1896-1966) loosde via een zijtak ongezuiverd water dat borrelde en stonk. Voor kinderen, en misschien ook wel voor volwassenen, een reden om te gillen: "Pas op de stinksloot!"

Het hele verhaal heeft in Glimmerlei (oktober) en Harens Old Goud (2018, 9e jaargang nummer 2, blz. 18,19) gestaan.