Opgravingen Emdaborg van start gegaan

Opgravingen Emdaborg van start gegaan

Afgelopen maandagochtend, 20 augustus, hebben archeologen de eerste schop in de grond gestoken op zoek naar sporen van de voormalige Emdaborg. Deze borg was gevestigd op het terrein aan de Oosterweg, waar tot april 2011 de voetbalvereniging Gorecht was gehuisvest.
In opdracht van de gemeente Haren is het Archeologisch Adviesbureau Raap begonnen met het graven van een aantal proefsleuven. Uit dit vooronderzoek moet blijken of het terrein interessant genoeg is om eventueel in de toekomst in aanmerking te komen voor een meer uitgebreide opgraving.
Janneke Hielkema is de projectleider van Raap. 'We hebben al een aantal interessante vondsten gedaan', verteld ze, staande in een 40 meterlange, 2 meterbrede en 50 centimeter diepe sleuf. 'Zo hebben we in een andere sleuf de oude gracht van de Emdaborg teruggevonden. Deze was twee meter diep en bleek te liggen op ongeveer dezelfde plek als wordt aangegeven op de oude kadastrale minuutkaart uit 1828'.

opgraving2 300x224 Janneke Hielkema (links) en de twee andere medewerkers van Raap bestuderen de grondsporen die ze zijn tegengekomen bij de opgraving

Ook de sleuf waar Janneke in staat heeft al wat geheimen prijsgegeven. 'De sporen in deze sleuf zijn voornamelijk uit de 18e en 19e eeuw. Zo vonden we een restant van een oude bakstenen muur. Misschien wel de gevel van de oude borg. Verder hebben we nog een spoor gevonden dat we nog nader moeten onderzoeken.' Ze wijst naar een donkergrijs stuk grond in de sleuf dat duidelijk afsteekt tegen het heldergele dekzand van de Hondsrug. 'We weten nog niet precies wat dat is.'
Een verrassing kwam er ook voor de drie medewerkers van Raap toen ze in een eerdere sleuf sporen tegenkwamen uit de prehistorie. 'Het kleine stukje pot dat we vonden moet nog nader worden onderzocht door experts, maar het is heel leuk je voor te stellen dat er hier zelfs in de bronstijd al mensen waren'.
Naast proefsleuven op de plek van de Emdaborg, gaan de archeologen van Raap ook nog twee sleuven graven bij de boerderij van de Blauwe Ruiters. Daar heeft mogelijk eerder de boerderij Lusthof gestaan.
Wie nog een kijkje wil nemen bij de opgraving moet snel zijn. Het onderzoek zal hoogstwaarschijnlijk op 24 augustus zijn afgerond.


 

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar