Opgravingen Emdaborg van start gegaan

Afgelopen maandagochtend, 20 augustus, hebben archeologen de eerste schop in de grond gestoken op zoek naar sporen van de voormalige Emdaborg. Deze borg was gevestigd op het terrein aan de Oosterweg, waar tot april 2011 de voetbalvereniging Gorecht was gehuisvest.
In opdracht van de gemeente Haren is het Archeologisch Adviesbureau Raap begonnen met het graven van een aantal proefsleuven. Uit dit vooronderzoek moet blijken of het terrein interessant genoeg is om eventueel in de toekomst in aanmerking te komen voor een meer uitgebreide opgraving.
Janneke Hielkema is de projectleider van Raap. 'We hebben al een aantal interessante vondsten gedaan', verteld ze, staande in een 40 meterlange, 2 meterbrede en 50 centimeter diepe sleuf. 'Zo hebben we in een andere sleuf de oude gracht van de Emdaborg teruggevonden. Deze was twee meter diep en bleek te liggen op ongeveer dezelfde plek als wordt aangegeven op de oude kadastrale minuutkaart uit 1828'.

opgraving2 300x224 Janneke Hielkema (links) en de twee andere medewerkers van Raap bestuderen de grondsporen die ze zijn tegengekomen bij de opgraving

Ook de sleuf waar Janneke in staat heeft al wat geheimen prijsgegeven. 'De sporen in deze sleuf zijn voornamelijk uit de 18e en 19e eeuw. Zo vonden we een restant van een oude bakstenen muur. Misschien wel de gevel van de oude borg. Verder hebben we nog een spoor gevonden dat we nog nader moeten onderzoeken.' Ze wijst naar een donkergrijs stuk grond in de sleuf dat duidelijk afsteekt tegen het heldergele dekzand van de Hondsrug. 'We weten nog niet precies wat dat is.'
Een verrassing kwam er ook voor de drie medewerkers van Raap toen ze in een eerdere sleuf sporen tegenkwamen uit de prehistorie. 'Het kleine stukje pot dat we vonden moet nog nader worden onderzocht door experts, maar het is heel leuk je voor te stellen dat er hier zelfs in de bronstijd al mensen waren'.
Naast proefsleuven op de plek van de Emdaborg, gaan de archeologen van Raap ook nog twee sleuven graven bij de boerderij van de Blauwe Ruiters. Daar heeft mogelijk eerder de boerderij Lusthof gestaan.
Wie nog een kijkje wil nemen bij de opgraving moet snel zijn. Het onderzoek zal hoogstwaarschijnlijk op 24 augustus zijn afgerond.