Onbekende foto inhuldiging burgemeester Boerema opgedoken

Een onbekende foto van de inhuldiging van burgemeester Boerema is op gedoken. Old Go kreeg hem toegezonden door Dirk Temme. De intrede van burgemeester Dirk Boerema in Haren vond plaats op 19 augustus 1910. Wie heeft er meer informatie over deze gebeurtenis of kent de op de foto afgebeelde mannen in uniform?

Eppo van Koldam heeft in zijn studie over “200 jaar gemeente Haren” niets gevonden over een inhuldigingsfeest voor de burgemeester, maar ziet wel een aantal aanknopingspunten om meer aan de weet te komen:
De foto is afkomstig van J. Veenhoven. Dit kan Jan Veenhoven zijn, geboren te Haren op 2 april 1896. Ten tijde van de foto dus 14 jaar oud en mogelijk één van de jongeren op de foto. Het gezin van vader Hendrik Veenhoven woonde aan de Rijksstraatweg op (nu) nr. 216. Hendrik Veenhoven was geboren in 1861 te Groningen. Hij was op 16 mei 1891 te Haren gehuwd met Antje Rodermond, geboren te Noordlaren op 22 december 1865. Hendrik Veenhoven was timmerman van beroep. Het pand Rijksstraatweg 216 is nu onderdeel van Coen Hof Expert. Jarenlang (na het vertrek van Veenhoven) zat de schoenenzaak van de familie Eisses in dit pand.
Op de foto is onder het bord met de tekst “Hulde aan den Burgemeester” een deel van een naam te zien “P. ……DS”. Ik sluit niet uit, dat het hier de kuiper Pieter Arends betreft. Het gezelschap staat dan voor het pand Rijksstraatweg (nu) nrs. 192-194 (nu apotheek). Vergelijking van beschikbaar fotomateriaal lijkt deze conclusie (ik blijf voorzichtig) te bevestigen. Het oude pand Rijksstraatweg 192-194 is in 1937 afgebroken. Het huidige pand is toen gebouwd als “bankgebouw met annexen” door de bank Mesdag & Zonen.
UPDATE 04-11-2012
Wil Legemaat uit Haren heeft de foto herkend! Zij gebruikte het eerder voor een boekje dat zij schreef over de muziekvereniging Apollo en kreeg het toen van Dhr. Bouwman.
Over de foto schreef zij het volgende:
Deze foto is gemaakt bij de inhuldiging van burgemeester Boerema. Op de foto staan de leden van muziekvereniging Apollo.
Apollo was in 1906 opgericht en aanvankelijk droegen de leden platte petten en geen uniform. In de aanloop naar de aanschaf van een uniform, kochten ze eerst uniformpetten. En die hadden ze op deze foto voor het eerst op! Ze dragen dus nog geen uniform, daar hadden ze het geld nog niet voor bij elkaar gespaard, maar wel de pet. Overigens waren het een beetje surrogaatpetten: hoge uniformpetten. In 1926 werden 'echte uniformpetten' aangeschaft.  Dat waren geen hoge petten. Op de uniformen zelf heeft Apollo tot 1951 (!) moeten wachten!
Op de foto staan in elk geval: (de man met duimen in vestzakje niet meergerekend, die is niet bekend) v.l.n.r.: Mekkering, A. Arends, A. Bouwman, Steenwijk, B. Gramsbergen, J. Veenhoven, G. Postema, A. van Bergen, J. Gramsbergen, W. Bouwman, L. Bouwman, D. Sikkema. Allen lid van Apollo.
De foto staat ook in het boek  'Apollo 1906-2005, muziek in Haren'