De boerderij van de familie Nienhuis te Haren

De boerderij op de foto stond op het voormalige perceel Rijksstraatweg 313. Dit perceel had een forse omvang, namelijk bijna 23 are. Op deze plek staan nu een dubbele woning (313 en 313A) en een vrijstaand huis (313B). Het vrijstaande huis staat op de plek van de voormalige boomgaard.

De boerderij werd bewoond door de familie Nienhuis. Het gezin bestond uit zes zoons, waarvan er drie tot het laatst op de boerderij woonden en wel Freerk, Jan en Siebrand. Jan was getrouwd met Martje Speelman. Zij kregen een dochter Tetje. Freerk en Siebrand waren vrijgezel.

In 1978 kocht Jan Westerhof, bank-directeur in Haren, de boerderij van Freerk en Tetje Nienhuis. Westerhof bouwde op het door hem gekochte perceel 313 het huidige huis op nummer 313B en verkocht dit in 1993 aan de schrijver van dit artikel.

Ab Deelman