Voorwaarden voor den lantaarnaansteker te Helpman

Uit de tijd dat Helpman nog tot de gemeente Haren behoorde (tot 1915) stammen deze voorwaarden voor den lantaarnaansteker te Helpman. Er was nog geen elektrische straatverlichting en dus moest er meer gebeuren dan even ergens een knop omdraaien. De man had blijkens onderstaande bepalingen echt wel een werkdag van acht uur. Ook al had hij dan gratis brandstof voor één lantaarn voor zichzelf, dan is een salaris van ƒ 40,- per jaar niet overdreven royaal, want zo´n lantaarnopsteker had in veel dorpen ook de rol van bewaker, omdat hij ´s avonds door de dorpen of steden heen liep.
In de "Voorwaarden" komen we de volgende artikelen tegen:
De 6 lantaarns moeten iederen dag worden nagezien en twee maal per week schoongemaakt worden. De lampen worden er iederen dag uitgenomen tehuis flink schoongemaakt en des middags tusschen twaalf en één uur in de school met petroleum gevuld.

  • Het uur waarop de lantaarns moeten worden aangestoken geschiedt in overleg met het lid der Commissie J. Wilphorst. Het uitdoen heeft steeds des avonds om 11 uur plaats.
  • De aansteker is verplicht iederen avond zich voor en na te gaan overtuigen of alle lichten goed branden, brandt een lantaarn slecht of is geheel uitgegaan zo zal hij zulks direkt moeten herstellen.
  • Wanneer de lantaarns gedurende eenigen tijd niet zullen branden, dan moeten zij zeer goed nagezien schoongemaakt en op een nader aan te wijzen plaats opgeborgen worden.
  • De aansteker moet het werk persoonlijk verrichten, wordt hij daarin verhinderd, dan zal hij dit met toestemming van het bovengenoemde lid der Commissie, door een ander mogen laten doen.
  • Het ophalen der bijdragen voor de verlichting is onder de werkzaamheden begrepen.
  • Voor het eerst wordt vanaf den 1 sten December 1877- 30 November 1878 J. de Groot wonende te Helpman als lantaarnaansteker aangesteld op een salaris van ƒ 40,- per jaar benevens vrije petroleumbrand in eene lamp bij zich te huis terwijl hij bovendien zal genieten ƒ 10,- voor het aansteken en schoonhouden van de lantaarns op het hek van de villa van de heer J.E. Scholten gedurende de maanden Juni en November.

Opgemaakt te Helpman 3 November 1877
voor Old Go
J. Offereins