Zoektocht naar hunebed Onnen

Maandag 22 oktober 2012 heeft provinciaal archeoloog Henny Groenendijk met een groep medewerkers in Onnen een poging gedaan om het verdwenen hunebed van Onnen te vinden.

Dit gebeurde door middel van een opgraving in een weiland ten zuiden van het dorp Onnen. Een onderzoek met grondradar een jaar geleden had uitgewezen dat er zich in het weiland een opgevulde kuil bevond, wat een aanwijzing zou kunnen zijn dat het hunebed daar vroeger stond.

Het is al jaren een mysterie waar het hunebed van Onnen zich ooit bevond. In oude geschriften wordt gesproken van een hunebed bij Onnen, maar deze is in de 19e eeuw verdwenen, omdat de stenen werden gebruikt voor bouwmaterialen.
De hoop was dat er in de opgevulde kuil nog wat steenresten van het hunebed achtergebleven zouden zijn. Helaas bleek dit niet het geval - de kuil was leeg.

Dit betekent dat het raadsel van het hunebed van Onnen voorlopig onopgelost zal blijven.


###