Zoektocht naar hunebed Onnen

Maandag 22 oktober 2012 heeft provinciaal archeoloog Henny Groenendijk met een groep medewerkers in Onnen een poging gedaan om het verdwenen hunebed van Onnen te vinden.

Dit gebeurde door middel van een opgraving in een weiland ten zuiden van het dorp Onnen. Een onderzoek met grondradar een jaar geleden had uitgewezen dat er zich in het weiland een opgevulde kuil bevond, wat een aanwijzing zou kunnen zijn dat het hunebed daar vroeger stond.

Het is al jaren een mysterie waar het hunebed van Onnen zich ooit bevond. In oude geschriften wordt gesproken van een hunebed bij Onnen, maar deze is in de 19e eeuw verdwenen, omdat de stenen werden gebruikt voor bouwmaterialen.
De hoop was dat er in de opgevulde kuil nog wat steenresten van het hunebed achtergebleven zouden zijn. Helaas bleek dit niet het geval - de kuil was leeg.

Dit betekent dat het raadsel van het hunebed van Onnen voorlopig onopgelost zal blijven.


###Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar