Huttenpadje

Weet u waar het ‘Huttenpadje’ zich bevond? De ‘driften, stegen en lanen’ gids uit de Harener Historische Reeks no. 7 geeft geen antwoord, ook niet in de aanvulling.

Ik kwam de naam tegen in het Nieuwsblad van het Noorden van 16 juli 1937. Daar werd uit Haren bericht, dat in verband met het maken van een stratenplan tussen Kerkstraat, Terborgsteeg en Onnerweg een tweetal huizen moest verdwijnen.

Om het duidelijker te bepalen, in dit verhaal is de Kerkstraat dezelfde als nu, de Terborgsteeg heet nu gedeeltelijk Julianalaan en de Onnerweg daar heet nu Jachtlaan.

De huizen waren eigendom van B(enedictus) H(enricus) Mekel, directeur van een tricotagefabriek in Groningen, die aan de Rijksstraatweg had gewoond en de huizen in bezit had. Een van de huizen stond aan de Kerkstraat en de andere aan het Huttenpadje. De heer Mekel overleed in 1939 in Groningen, maar zal de panden al eerder hebben verkocht. In het bericht werd meegedeeld dat vernomen was dat de huizen op afbraak waren verkocht aan de heer J. Holstein, voerman te Haren.

Wat behelsde het stratenplan uit 1937? Er werd een nieuwe weg aangelegd tussen de Terborgsteeg / Julianalaan en de Kerkstraat. Een nieuwe weg, die Oude Hofsweg zou heten, nu Oude Hoflaan. Naar de Kerkstraat toe zouden twee verbindingen worden gemaakt: een ter hoogte van de Hervormde Dorpskerk en een ter hoogte van de Gereformeerde Gorechtkerk en de Hortuslaan.

Er zijn twee opties voor het Huttenpadje: de onderdoorgang in de Kerkstraat die naar de oude Hoflaan voert en het pad tussen de winkel van AH en de begraafplaats aan de Kerkstraat, dat verderop Prins Bernhardlaan heet.

Ik kies voor de laatste mogelijkheid, omdat het pad langs de begraafplaats een heel oud bestaand pad is, en toen in 1966/1967 AH zich in Haren aan de Kerkstraat wilde vestigen, kwam opeens het ‘plan Mekel’ weer op tafel.

Als iemand een betere oplossing heeft?

Roelof van Wijk