50 Jaar Beatrixoord in Haren

Kroonprinses Beatrix metselde in 1959 een oorkonde in de fundamenten van het nieuwe Beatrixoord in Haren dat op 4 maart 1963 geopend werd door minister Veldkamp van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
Het ziekenhuis begon als Friesch volkssanatorium voor teringleiders in 1905 in Joure. Het geld was moeizaam bijeen gesprokkeld door gemeenschappen die beseften dat zij zelf morgen door de tering getroffen konden worden. Het tbc-centrum werd in 1922 naar Appelscha verplaatst, daar werd het interprovinciaal, met 10 Friese, 5 Drentse en 5 Groninger bestuursleden.
De bevolking van de noordelijke provincies voelde zich sterk betrokken bij Beatrixoord, zeker toen na de Tweede Wereldoorlog de tbc toenam: rond 1950 bestonden er honderd! plaatselijke afdelingen, van Diever tot Stadskanaal, maar in meerderheid Fries. De afdelingen organiseerden collectes, benefietavonden (met verloting in de pauze), toneelvoorstellingen, ja, zelfs de voetbalclub speelde voor het goede doel en de postduivenhouders brachten in de loop van de jaren een bedrag van 13.000 gulden bijeen, in die tijd erg veel geld. Bij het 25-jarig bestaan in Appelscha heet het dat ‘honderden gered zijn uit de klauwen van het wrede monster tuberculose’ (Heerenveensche Koerier 19-09-1947).
Bestond voordien de behandeling tegen de volksziekte tuberculose uit langdurige bedrust in de frisse boslucht en gezond eten, na 1952 bestonden er medicijnen en kregen de behandelaars behoefte aan de nabijheid van een universitair ziekenhuis. Vandaar dat werd besloten tot verhuizing naar Haren.
Het streven was om in mei 1962 de eerste patiënten over te brengen. Omdat het zusterhuis nog niet klaar was zouden de verpleegsters eerst bij particulieren onderdak gebracht worden, volgens een bericht uit De Friese Koerier van 5 maart 1962. Er zal toch enige vertraging zijn opgetreden, want in juli horen we dat de eerste patiënten komen. De verpleegsters vonden onderdak in het ziekenhuis zelf, op een nog leegstaande verdieping.

Het nieuwe Beatrixoord was een voor die tijd zeer modern ziekenhuis, met als vernieuwingen een centrale sterilisatieafdeling, een centrale zuurstofleiding en ruime recreatiemogelijkheden. Snel na de verhuizing naar Haren nam het aantal tbc-patiënten af en richtte Beatrixoord zich ook op andere ziekten.
Wat begon als een uitsluitend Fries initiatief tegen de tering, is na de verhuizing via uitbreiding van de behandeling van astma uitgegroeid tot een revalidatiecentrum.

Ingrid Smit

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Het bezoekerscentrum is gesloten i.v.m. de maatregelen m.b.t  het coronavirus.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar