De bijna-overstroming van 1960

Oudere Harenaars kunnen het zich nog wel herinneren, de dreigende dijkdoorbraak rond Sinterklaas 1960. Na een natte herfst werd op in het weekend van 4 december het regenrecord van de eeuw gebroken.Het Nieuwsblad van het Noorden meldde op maandag 5 december dat het Boeremapark volledig blank stond, net als de omliggende tuinen. Haren had toen nog boeren in het dorp, er wordt verteld dat aan de Onnerweg 17 pinken in de stal in het water stonden. Werd dit nog geweten aan achterstallig onderhoud van de riolering, de volgende dagen werd duidelijk dat het probleem groter was.In de nacht van 5 op 6 december verslechterde de toestand. Omstreeks 4 uur 's nachts sloeg de vrijwillige dijkwacht van de dijk langs de Schipsloot alarm. Het Friescheveen was onderdeel geworden van een enorme watervlakte die zich uitstrekte tot De Punt. Het oppervlak lag maar enkele centimeters onder de kruin van de dijk. De dijk begon al te lekken via muizen- en mollengaten. Om 6 uur 's morgen kregen de bewoners van de Meerweg in Haren de mededeling dat de toestand van de dijk langs de Schipsloot kritiek was. Ze moesten zich voorbereiden op evacuatie en de kostbare zaken naar de bovenverdieping brengen. De Meerweg werd afgeslotenAls de dijk zou breken kwam het water niet alleen de huizen aan de Meerweg en in Eelderwolde binnen, maar trof de overstroming ook de gloednieuwe wijk Corpus den Hoorn in de stad.Het waterschap Westerkwartier dekte de poreuze plekken af met stukken zeil. De meest bedreigde plek was tegenover het zwembad. Openbare Werken in Groningen, Provinciale- en Rijkswater-staat werden ingeschakeld en de kazerne in Zuidlaren bood hulp met 150 militairen. Bij de Meerwegbrug vulden de soldaten in hoog tempo duizenden zandzakken die met naar de bedreigde plekken vervoerd werden. De dijk was totaal verzadigd met water en gaf weinig houvast aan de bomen. Als die om zouden gaan, zorgden de wortels voor nog meer zwakke plekken. De bomen zijn preventief gekapt. In de middag van woensdag 7 december was het gevaar geweken. Het Nieuwsblad meldde nog op 29 december dat de polders achter de Schipsloot blank stonden.Een gedeelte van het gebied dat toen onder water stond is nu ingericht als waterberging.Haren was niet de enige plaats met wateroverlast. In deze periode stond het water in de straten van Meppel, brak een dijk door in Borculo, stond het water in een kelder van het ziekenhuis in Drachten en waren er problemen in het stroomgebied van de Maas.

Ingrid Smit