De bevrijding van Waterhuizen 2

Ik wil graag reageren op het artikel "De bevrijding van Waterhuizen", omdat er een onjuist verhaal in staat over de "huidige" Waterhuizerbrug uit 1950.
Je weet ik heb bij de Provinciale Waterstaat van Groningen gewerkt. In die hoedanigheid was ik de jaren 70 betrokken bij de aanpassing van het Winschoterdiep t.b.v de bouw van de coasters op de werven Pattje; van Diepen etc. De werven wilden grotere en bredere schepen kunnen bouwen.
Dat hield in dat de bestaande bruggen Waterhuizerbrug en Rengersbrug beide met een doorvaartbreedte van 10 m. zijn afgebroken en vervangen door nieuwe bruggen met doorvaartbreedte van 12 m. Ook is het kanaal profiel enigszins aangepast, zodat grotere schepen het Eemskanaal konden bereiken, waar inmiddels men ook was begonnen met het vervangen van 13 kleine draaibruggen, door ophaalbruggen met een doorvaart wijdte van 16 m, zoals de Borgbrug; Bloemhofbrug; Woldbrug etc
Ook is kort daarna de oude Waterhuizersluis ter hoogte van Motel van der Valk opgeruimd, die geen dienst meer deed.
De bouw van de nieuwe Waterhuizerbrug viel samen met de aanleg van de Dr Ebelsweg. Brug en weg waren op het zelfde tijdstip klaar. Dat was Januari 1971.

Jan Berends