Het geheim van Oosterhaar

Ik woon al bijna mijn hele leven in Oosterhaar. Ik ben er met mijn ouders en broertje komen wonen in 1973 toen ik bijna vier was en ook nu woon ik er nog steeds. In die bijna 40 jaar is Oosterhaar erg veranderd. Er zijn hele woonwijken bijgekomen, allemaal daar waar vroeger weilanden waren en waar ik met mijn vriendinnetjes speelde.
In een van die nieuwe gedeelten hebben alle straten namen die iets te maken hebben met een borg. Zo zijn er onder andere de Borgsingel, de Oude Borg, het Juffer- en Jonkerpad en het Prieel. Op zich niet zo raar, maar in het noordelijke gedeelte van Oosterhaar hebben alle straten bloemennamen. Dus waarom deze nieuwe straten niet?
Het zal niet erg bekend zijn, maar vroeger stond er midden in de weilanden ten oosten van Haren een borg, de Mikkelhorst geheten. Het werd waarschijnlijk gebouwd rond 1641. Een statig huis omgeven door een gracht en een grote tuin. Na jarenlange bewoning werd de borg in 1861 verkocht en afgebroken. Lange tijd was alles wat ervan restte wat sloten en houtwallen.
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis en wist dat er ergens in de weilanden een groot huis had gestaan. Ik heb zelfs in een 'archeologische bui' in 1991 nog eens wat potscherven gevonden aan de rand van een aan te leggen fietspad, toen men bezig was met het bouwrijp maken van het gebied voor woningbouw. Maar ik heb nooit beseft hoeveel er nog daadwerkelijk terug te vinden is van de oude borg.

mikkelhorst kaart 1024x682

Afgelopen voorjaar was er een excursie van Old Go in het gebied van de voormalige borg. De heren Bazuin en Sluurman vertelden met veel enthousiasme over de sporen van de borg die heden ten dage nog zichtbaar zijn in de wijk. Naast de opnieuw uitgegraven grachten (nu langgerekte vijvers vol kikkers en waterplanten), zijn er de oude oprijlaan en veel houtwallen. De Ruigelaan is de oude toegangsweg vanaf de Waterhuizerweg en de Oude Middelhorst was de 'achteringang'. De heer Sluurman kan zich zelfs nog herinneren dat bij de afslag van de Mellensteeg op de Oude Middelhorst een hek stond - de grens van het oude borg terrein.
Een wandeling door de wijk is zeer de moeite waard. Al met een klein beetje achtergrond informatie kunt u zich wanen op het terrein van de Mikkelhorst!
Zo is dus, zelfs in een nieuwe woonwijk, geschiedenis opeens heel dichtbij!

Maria Staal