Verdwalen in eigen woonplaats

De laatste tijd is een eventuele herindeling van de gemeente Haren nog al eens in het nieuws geweest. Of Haren in de toekomst nu bij Groningen wordt gevoegd of niet, de geschiedenis leert ons dat er wellicht meer consequenties zullen zijn dan alleen het opdoeken van de gemeenteraad en het veranderen van de plaatsnaambordjes in ‘Haren, gemeente Groningen’.

In 1969 werd de gemeente Hoogkerk samengevoegd met de gemeente Groningen. Toen ontstond het dilemma dat meerdere straten in Hoogkerk en Groningen dezelfde namen hadden. Na de herinrichting hield ‘grote broer’ Groningen voet bij stuk en werden verschillende straten in Hoogkerk hernoemd. De reden die hiervoor toendertijd werd gegeven was dat het praktisch was de straatnamen te veranderen daar waar de straten de minste huisnummers hadden. En dat was in Hoogkerk en niet in Groningen.

Een snelle blik op de huidige plattegronden van Haren en Groningen leert ons dat ook in onze gemeente straatnamen voorkomen die gelijk zijn aan straatnamen in de stad Groningen. De Kerklaan, Stationsweg, Vondellaan en Muntinglaan zijn hier een paar voorbeelden van. Ook deze straten hebben in Groningen meer huisnummers dan in Haren.

Moeten wij als Harenaars ons al zorgen gaan maken en op de barricaden gaan staan voor behoud van onze straatnamen, of is er 43 jaar na de annexatie van Hoogkerk genoeg veranderd om de straten en lanen in onze gemeente bij hun huidige naam te mogen blijven noemen? Tenslotte zijn er tegenwoordig postcodes die de identificatie van een plaats makkelijker moeten maken. Bovendien raakte Hoogkerk haar zelfstandigheid als gemeente wel kwijt, maar het bleef toch een dorp naast de stad, met dorpshuis en al.

Hopelijk zal het nooit zover komen dat wij Harenaars hier daadwerkelijk over na moeten gaan denken en dat Haren nog lang een zelfstandige gemeente zal blijven. Laten we in elk geval hiervoor op de barricaden gaan!

Maria Staal
Joke Leutscher (Historische Vereniging Hoogkerk)

Op de foto de sky-line van Hoogkerk