Verdwalen in eigen woonplaats

De laatste tijd is een eventuele herindeling van de gemeente Haren nog al eens in het nieuws geweest. Of Haren in de toekomst nu bij Groningen wordt gevoegd of niet, de geschiedenis leert ons dat er wellicht meer consequenties zullen zijn dan alleen het opdoeken van de gemeenteraad en het veranderen van de plaatsnaambordjes in ‘Haren, gemeente Groningen’.

In 1969 werd de gemeente Hoogkerk samengevoegd met de gemeente Groningen. Toen ontstond het dilemma dat meerdere straten in Hoogkerk en Groningen dezelfde namen hadden. Na de herinrichting hield ‘grote broer’ Groningen voet bij stuk en werden verschillende straten in Hoogkerk hernoemd. De reden die hiervoor toendertijd werd gegeven was dat het praktisch was de straatnamen te veranderen daar waar de straten de minste huisnummers hadden. En dat was in Hoogkerk en niet in Groningen.

Een snelle blik op de huidige plattegronden van Haren en Groningen leert ons dat ook in onze gemeente straatnamen voorkomen die gelijk zijn aan straatnamen in de stad Groningen. De Kerklaan, Stationsweg, Vondellaan en Muntinglaan zijn hier een paar voorbeelden van. Ook deze straten hebben in Groningen meer huisnummers dan in Haren.

Moeten wij als Harenaars ons al zorgen gaan maken en op de barricaden gaan staan voor behoud van onze straatnamen, of is er 43 jaar na de annexatie van Hoogkerk genoeg veranderd om de straten en lanen in onze gemeente bij hun huidige naam te mogen blijven noemen? Tenslotte zijn er tegenwoordig postcodes die de identificatie van een plaats makkelijker moeten maken. Bovendien raakte Hoogkerk haar zelfstandigheid als gemeente wel kwijt, maar het bleef toch een dorp naast de stad, met dorpshuis en al.

Hopelijk zal het nooit zover komen dat wij Harenaars hier daadwerkelijk over na moeten gaan denken en dat Haren nog lang een zelfstandige gemeente zal blijven. Laten we in elk geval hiervoor op de barricaden gaan!

Maria Staal
Joke Leutscher (Historische Vereniging Hoogkerk)

Op de foto de sky-line van Hoogkerk


 

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Het bezoekerscentrum is gesloten i.v.m. de maatregelen m.b.t  het coronavirus.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar