Schoolfoto

Een schoolfoto uit 1950. Dit staat op de achterkant. Gezien de leeftijden van de leerlingen lijkt het niet op een klassenfoto, misschien een geselecteerde groep van de gehele school. Ik weet het niet.
Veel ken ik er nog van. Waar zijn ze gebleven? Wat doen ze of zijn ze ook gepensioneerd net als ik?
Dus tijd voor een reünie??

Boven de ingang staat de naam, Hervormde School.
Van mijn ouders hoorde ik destijds dat er nogal wat strijd is geleverd om een hervormde school in Haren te kunnen beginnen. Er was een heuse schoolstrijd in Haren gaande betreffende stichten van scholen met een christelijke identiteit. Een strijd die in 1931 begon in Glimmen. Ik lees dit in het boekje Naar school in Haren van Hilbrand Polman. De hervormde school werd in 1947 gebouwd aan wat later de Oude Brinkweg zou gaan heten na een gevecht met de gemeente vanaf 1936. Het gebouw was dus nog maar 3 jaar oud toen ik in 1950 naar de kleuterschool ging en vervolgens naar de lagere school. Mijn juf van de eerste klas was juf Tekelenburg, ze staat links op de foto. Niemand van de afgebeelde leerlingen zal zich hebben kunnen indenken dat onze ouders en de kerk zo’n strijd hebben moeten voeren.

Nu, 60 jaar later, wordt er opnieuw strijd gevoerd, maar deze keer om scholen te behouden. Echter nog niet in Haren. Samenvoegingen van neutraal en bijzonder onderwijs in hetzelfde gebouw is nu schering en inslag, met als oorzaak terugloop van leerlingenaantallen.
Het denken in hokjes is niet meer van deze tijd. Maak een groot hok (sorry school) en stop daar alle leerlingen in. Een en een is twee zo leerden we in de eerste klas bij juf Tekelenburg en dat zal niet anders worden, al stop je meerdere identiteiten in een klas. Misschien wordt dan een en een wel drie onder het mom van samen staan we sterker.

Misschien wordt het toch tijd voor een reünie want een andere hervormde school zal er niet zo snel meer komen.

Henk Bazuin