Geschiedenis is hot

De historische commissie zat om de tafel en verdiepte zich in de geschiedenis van het Haren van anno 2015, een kustplaatsje tegen de Hondsrug aangeplakt, dat hierdoor nog droge voeten had gehouden. De voorzitter, een geoloog / archeoloog vroeg aandacht voor het feit dat de historische vereniging Old Go in dat jaar zijn eerste lustrum vierde.

Hij moest moeite doen zich te concentreren op het feit dat de OldGo-ers dat destijds vierden met een zoektocht naar prehistorische graven in de Onnerpolder met daarna een gezamenlijke dronk (dronk, Higgs, wat dronk men eigenlijk in die tijd?) in het plaatselijke “buurthuis”. (buurthuis, tja, wat is dat, zo dadelijk even higglen) Het leek hem allemaal zo onbelangrijk, vooral nu hij morgen naar de maan zou afreizen om aldaar enkele grotten te onderzoeken op hun speciale gesteente-vorming. Was zijn maanpak helemaal in orde ? Had zijn vrouw zijn helm wel ontsmet en zijn tools klaargelegd?

Onnen, zo oreerde hij, was in die tijd (we schrijven 2015) een vredig gehucht, maar dat is niet altijd zo geweest. Zo`n driekwart eeuw daarvoor vond er een scheuring plaats tussen de bevolking. Notabene, middenin een vreselijke gewelddadige oorlog, die heel Europa vernietigde, maakte men zich te sappel over een artikel in de kerkelijke geloofsbelijdenis, een artikel dat ging over de christelijke doop. Higgs mag weten waar het precies over ging, maar plotseling ontstond er een groep mensen die zich Vrijgemaakten noemde en hun bevrijding vierden met de anderen dood te verklaren. Voortaan zouden ze kuis en zuinig leven, zich zedig kleden, veel naar de kerk gaan en hun kinderen verbieden met hun vroegere vriendjes om te gaan.

Trouwens 2015 was ook de tijd van het islamitisch terrorisme. Onthoofdingen, slachtpartijen waren aan de orde van de dag. Niet alleen in het Midden-Oosten, ook mensen op straat of journalisten van het vrije woord werden in Parijs zomaar doodgeschoten. En waarom?
Ach, beide partijen meenden weer gelijk te hebben. Het was de leus van de democratie en de vrije expressie tegen de droom van een heilsstaat, waar Allah zou regeren. Eigenlijk de arrogantie van de macht tegen de underdog in allerlei nuanceringen.

Enfin, het lijkt allemaal heel lang geleden en gelukkig is het allemaal voorbij en vragen we ons nu af waar men zich zo druk over maakte. Laten we beseffen dat geschiedenis bestuderen ons leert relativeren. Daarom zitten we ook hier en roepen het verleden op.
Nu vliegen we weliswaar naar de maan en Mars alsof het niks is, we stichten er nieuwe utopische leefgemeenschappen, maar, sorry, het moet mij van het hart, waarachtig niet omdat het hier zo leuk is.

Lineke van Geest