Geschiedenis is hot

Geschiedenis is hot

De historische commissie zat om de tafel en verdiepte zich in de geschiedenis van het Haren van anno 2015, een kustplaatsje tegen de Hondsrug aangeplakt, dat hierdoor nog droge voeten had gehouden. De voorzitter, een geoloog / archeoloog vroeg aandacht voor het feit dat de historische vereniging Old Go in dat jaar zijn eerste lustrum vierde.

Hij moest moeite doen zich te concentreren op het feit dat de OldGo-ers dat destijds vierden met een zoektocht naar prehistorische graven in de Onnerpolder met daarna een gezamenlijke dronk (dronk, Higgs, wat dronk men eigenlijk in die tijd?) in het plaatselijke “buurthuis”. (buurthuis, tja, wat is dat, zo dadelijk even higglen) Het leek hem allemaal zo onbelangrijk, vooral nu hij morgen naar de maan zou afreizen om aldaar enkele grotten te onderzoeken op hun speciale gesteente-vorming. Was zijn maanpak helemaal in orde ? Had zijn vrouw zijn helm wel ontsmet en zijn tools klaargelegd?

Onnen, zo oreerde hij, was in die tijd (we schrijven 2015) een vredig gehucht, maar dat is niet altijd zo geweest. Zo`n driekwart eeuw daarvoor vond er een scheuring plaats tussen de bevolking. Notabene, middenin een vreselijke gewelddadige oorlog, die heel Europa vernietigde, maakte men zich te sappel over een artikel in de kerkelijke geloofsbelijdenis, een artikel dat ging over de christelijke doop. Higgs mag weten waar het precies over ging, maar plotseling ontstond er een groep mensen die zich Vrijgemaakten noemde en hun bevrijding vierden met de anderen dood te verklaren. Voortaan zouden ze kuis en zuinig leven, zich zedig kleden, veel naar de kerk gaan en hun kinderen verbieden met hun vroegere vriendjes om te gaan.

Trouwens 2015 was ook de tijd van het islamitisch terrorisme. Onthoofdingen, slachtpartijen waren aan de orde van de dag. Niet alleen in het Midden-Oosten, ook mensen op straat of journalisten van het vrije woord werden in Parijs zomaar doodgeschoten. En waarom?
Ach, beide partijen meenden weer gelijk te hebben. Het was de leus van de democratie en de vrije expressie tegen de droom van een heilsstaat, waar Allah zou regeren. Eigenlijk de arrogantie van de macht tegen de underdog in allerlei nuanceringen.

Enfin, het lijkt allemaal heel lang geleden en gelukkig is het allemaal voorbij en vragen we ons nu af waar men zich zo druk over maakte. Laten we beseffen dat geschiedenis bestuderen ons leert relativeren. Daarom zitten we ook hier en roepen het verleden op.
Nu vliegen we weliswaar naar de maan en Mars alsof het niks is, we stichten er nieuwe utopische leefgemeenschappen, maar, sorry, het moet mij van het hart, waarachtig niet omdat het hier zo leuk is.

Lineke van Geest

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar