80 jaar Boeremapark Haren

Ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van het Boeremapark Haren is er een extra editie van Harens Old Goud verschenen. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Burgemeester Boeremapark. De editie is gemaakt door mevrouw Anja van de Wege en de heer Roelof van Wijk.
Dankbare hulp daarbij is verkregen door gebruik te mogen maken van de archieven van de gemeente Haren. Informatie werd verkregen van omwonenden en (oud) inwoners van de gemeente Haren. Een bijzonder woord van dank aan het adres van de heer Henk Werners, lid van de jubileumcommissie, die menig bezoekje heeft afgelegd om informatie van mensen te krijgen en ons op die manier van tekst en foto's heeft voorzien. Naar ons is gebleken zijn al deze mensen ontzettend trots op dit prachtige park.

Het schilderij op de voorpagina is van de hand van mevrouw Margo Eykemaar te Haren.

Digitale versie Harens Old Goud speciale uitgave 80 jaar Boeremapark

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u op afspraak van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Aanmelden via adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar