80 jaar Boeremapark Haren

Ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van het Boeremapark Haren is er een extra editie van Harens Old Goud verschenen. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Burgemeester Boeremapark. De editie is gemaakt door mevrouw Anja van de Wege en de heer Roelof van Wijk.
Dankbare hulp daarbij is verkregen door gebruik te mogen maken van de archieven van de gemeente Haren. Informatie werd verkregen van omwonenden en (oud) inwoners van de gemeente Haren. Een bijzonder woord van dank aan het adres van de heer Henk Werners, lid van de jubileumcommissie, die menig bezoekje heeft afgelegd om informatie van mensen te krijgen en ons op die manier van tekst en foto's heeft voorzien. Naar ons is gebleken zijn al deze mensen ontzettend trots op dit prachtige park.

Het schilderij op de voorpagina is van de hand van mevrouw Margo Eykemaar te Haren.

Digitale versie Harens Old Goud speciale uitgave 80 jaar Boeremapark