Harens Old Goud 2016 nr 2 is uit

NIEUW! Het decembernummer van Harens Old Goud is uit. 27 pagina´s artikelen en foto´s: Artikelen over de nabuurplichten van bewoners van de Hoornsedijk ('De willekeur van de Hoornsedijk), een interview met Kars Eitens van het gelijknamige transportbedrijf, een verhaal over de landhuishoudkundige school en de voormalige proefboerdertij te Haren en een verhaal over 'de gruit van Yde, de hof van Hemmen en de kerk van Haren. Verder verslagen, reacties, korte verhalen en 6 foto's van verdwenen scholen in het gebied van Haren.