Harens Old Goud 2013 nr 2

Een nieuwe naam voor ons tijdschrift. ‘Op de hoogte’ is gewijzigd in ‘Harens Old Goud’. Helaas ook verdrietig nieuws. Willem Rutgers, de grote kenner van de historie van Glimmen en erelid van onze vereniging, is overleden. In deze uitgave het verslag van een interview, dat Lineke van Geest kort voor zijn overlijden met hem had. Een overzicht van de inhoud:

  • Verslag excursie Noordlaren door Ingrid Smit
  • Herinneringen van Geert Bazuin aan zijn jeugd door Geert Bazuin
  • Ter Borgh door Roelof van Wijk
  • Tuinstad Haren, boekbespreking door Maria Staal
  • Willem Rutgers door Lineke van Geest
  • Hoornse Dijk problematiek in de zeventiger jaren door Lineke van Geest
  • Schulte van Haren door Roelof van Wijk
  • Villa de Vennen, Haren door Maria Staal

Digitale versie Harens Old Goud 2013 nr 2