Boerderij Meinders Waterhuizerweg

Lezing over "De Middelhorst"

Haren kende de buurtschappen Hemmen, Dilgt, Essen en Middelhorst die een voornamelijk agrarisch karakter hadden. De buurtschap Middelhorst staat centraal in een lezing door Henk Bazuin op maandag 1 oktober 2012.

In de buurtschappen waren voorname buitenhuizen te vinden. De Mickelhorst (Mickelhorst/Mikkelhorst) was ook zo’n buitenhuis met een groot park erom. Het heeft diverse eigenaren gekend. Helaas zijn geen afbeeldingen bekend en het huis is in 1861 voor het laatst verkocht, een verkoop op afbraak. Restanten van het park zijn nog herkenbaar aanwezig evenals de grachten en de borgplaats.
Minder bekend is dat tot dit buitenhuis nog zeven boerderijen behoorden en ook de nog bestaande eendenkooi in de Oosterpolder. Welke boerderijen dit waren dit, waar ze stonden  en wie de bewoners waren is het onderwerp van een lezing door Henk Bazuin. De lezing, georganiseerd in samenwerking tussen Old Go en de Commissie Letteren, wordt gehouden in De Tiehof (Onnen) op maandag 1 oktober a.s. en begint om 20 uur.

Entree: leden gratis, niet-leden € 5.