Boerderij Meinders Waterhuizerweg

Lezing over "De Middelhorst"

Haren kende de buurtschappen Hemmen, Dilgt, Essen en Middelhorst die een voornamelijk agrarisch karakter hadden. De buurtschap Middelhorst staat centraal in een lezing door Henk Bazuin op maandag 1 oktober 2012.

In de buurtschappen waren voorname buitenhuizen te vinden. De Mickelhorst (Mickelhorst/Mikkelhorst) was ook zo’n buitenhuis met een groot park erom. Het heeft diverse eigenaren gekend. Helaas zijn geen afbeeldingen bekend en het huis is in 1861 voor het laatst verkocht, een verkoop op afbraak. Restanten van het park zijn nog herkenbaar aanwezig evenals de grachten en de borgplaats.
Minder bekend is dat tot dit buitenhuis nog zeven boerderijen behoorden en ook de nog bestaande eendenkooi in de Oosterpolder. Welke boerderijen dit waren, waar ze stonden en wie de bewoners waren is het onderwerp van een lezing door Henk Bazuin. De lezing, georganiseerd in samenwerking tussen Old Go en de Commissie Letteren, wordt gehouden in De Tiehof (Onnen) op maandag 1 oktober a.s. en begint om 20 uur.


Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Het bezoekerscentrum is gesloten i.v.m. de maatregelen m.b.t  het coronavirus.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar