Huisnummering in Haren begin 19e eeuw

Tijdens de algemene ledenvergadering van Old Go, hield dhr. van Koldam een lezing over huisnummering in de gemeente Haren
De huisnummering in de gemeente Haren is niet altijd zo duidelijk geweest als nu.
In het begin van de 19e eeuw waren er veel minder woningen en werd de huisnummering gedaan per gebied. Kwamen er nieuwe panden in zo'n gebied, dan werd de heleboel omgenummerd.
Aangezien dit omnummeren vele malen gebeurde, mag het duidelijk zijn dat bij hedendaags historisch onderzoek het soms onduidelijk is welke woningen worden bedoeld, daar één pand soms wel 4 of 5 huisnummers kan hebben gehad.
Dhr. Eppo van Koldam heeft over dit fascinerende onderwerp een lezing gehouden tijdens de algemene ledenvergadering van Old Go in maart j.l. Hij is al enige tijd bezig de huisnummering van onze gemeente op een rijtje te krijgen en heeft daarvoor veel archiefonderzoek verricht.
Nog veel meer onderzoek is echter nodig, met name voor de plaatsen Glimmen, Harenermolen, Onnen en Noordlaren.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Het bezoekerscentrum is gesloten i.v.m. de maatregelen m.b.t  het coronavirus.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar