Huisnummering in Haren begin 19e eeuw

Tijdens de algemene ledenvergadering van Old Go, hield dhr. van Koldam een lezing over huisnummering in de gemeente Haren
De huisnummering in de gemeente Haren is niet altijd zo duidelijk geweest als nu.
In het begin van de 19e eeuw waren er veel minder woningen en werd de huisnummering gedaan per gebied. Kwamen er nieuwe panden in zo'n gebied, dan werd de heleboel omgenummerd.
Aangezien dit omnummeren vele malen gebeurde, mag het duidelijk zijn dat bij hedendaags historisch onderzoek het soms onduidelijk is welke woningen worden bedoeld, daar één pand soms wel 4 of 5 huisnummers kan hebben gehad.
Dhr. Eppo van Koldam heeft over dit fascinerende onderwerp een lezing gehouden tijdens de algemene ledenvergadering van Old Go in maart j.l. Hij is al enige tijd bezig de huisnummering van onze gemeente op een rijtje te krijgen en heeft daarvoor veel archiefonderzoek verricht.
Nog veel meer onderzoek is echter nodig, met name voor de plaatsen Glimmen, Harenermolen, Onnen en Noordlaren.