Lezing: Landleven: het boerenbestaan van toen. November 2012

Maandag 18 november 2012 organiseerde Old Go een avond over het agrarisch verleden van de gemeente Haren. Met ruim 30 bezoekers was de avond drukbezocht, er moesten stoelen bijgezet worden!
Spreker Henk Werners vertelde over een voorbije wereld met paarden en zonder melkmachines: “Het Ministerie van Landbouw gaf subsidie, verschillende boerenorganisaties en de plattelandsvrouwen sloegen de handen ineen en zo kwam er een plan voor de Streekverbetering Goorecht. Ik kwam in september 1962 naar Haren als consulent voor de veeteelt. De gemeente telde toen zo’n 100 boeren, nu minder dan een handvol. Mijn taak was te zorgen voor de verbetering van de veestapel en de melkgift. Voorlichting over diervoeder, betere grasopslag voor de winter. Koeien werden nog met de hand gemolken terwijl ze in het land stonden, dan waren noch de uier noch de handen van de melker brandschoon. Dus probeerde ik met hygiënische maatregelen de kwaliteit van de melk te verbeteren, dan kregen de boeren er meer voor. Een andere manier was het organiseren van wedstrijden, een stalwedstrijd waarbij gelet werd op de reinheid van de stal, rundvee- en paardenkeuringen. Om de jeugd erbij te betrekken bestond er een kalveropfokvereniging, waarbij jongeren kalfjes grootbrachten van hun vader of van een bevriende boer. Als je de provinciale finale wist te bereiken, kon je een gouden tientje winnen. Dat is zeker drie jongeren uit Haren gelukt.
Alles was veel kleinschaliger, er bestonden in de gemeente vier melkfabrieken: in |Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen, en drie melkcontroleverenigingen. De schaalvergroting is heel snel gegaan, Friesland Campina in Bedum verwerkt al twee miljoen liter melk per dag." 
Na de pauze waren er oude foto’s. Hieruit een kleine selectie.

slagerRoelfsema 300x196De dieren die bij een keuring een onvoldoende hadden gekregen gingen vaak rechtstreeks naar de slager. Waarschijnlijk trof deze dieren dat lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een van de melkfabrieken, waarschijnlijk die van Haren, ongeveer op de plaats waar de Stationsweg op de Jachtlaan uitkomt.

melkfabriekHaren 300x234 
 

Verslag: Ingrid Smid