Algemene Ledenvergadering + Lezing Culturele Intimiteit Haren

Algemene Ledenvergadering + Lezing Culturele Intimiteit Haren

Maandag 10 maart aanstaande wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Old Go gehouden. Alle leden en donateurs zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De ledenvergadering begint om 19.30 uur en wordt deze keer gehouden in het buurthuis De Tiehof in Onnen.
Na de pauze zal dhr. Kees Kuiken, sinoloog en cultuurhistoricus, een lezing geven over denkbeeldige scheidslijnen in de gemeente Haren met als titel "De culturele intimiteit van Haren".
Toelichting:
Er is over veel kanten van de geschiedenis van Haren geschreven, van prehistorie tot Project X, maar nog niet over de beelden en zelfbeelden van de Hareners. Zo'n 'mentaliteitsgeschiedenis' zou kunnen gaan over denkbeeldige scheidslijnen in de Harener samenleving: Go en Wold, oorspronkelijk en import, dorps en stads, 'goede' en 'verkeerde' kant van het spoor. Zulke beelden blijven vaak onuitgesproken, maar ze bepalen vaak wel de 'onderhuidse' verhoudingen in een dorpssamenleving. Kees Kuiken vertelt hoe historici hiermee omgaan.

Deze lezing is ook toegankelijk voor niet-leden en zal rond 20.30 uur beginnen. Leden mogen gratis de lezing bijwonen, niet-leden betalen €3,-.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar