Algemene Ledenvergadering + Lezing Culturele Intimiteit Haren

Maandag 10 maart aanstaande wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Old Go gehouden. Alle leden en donateurs zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De ledenvergadering begint om 19.30 uur en wordt deze keer gehouden in het buurthuis De Tiehof in Onnen.
Na de pauze zal dhr. Kees Kuiken, sinoloog en cultuurhistoricus, een lezing geven over denkbeeldige scheidslijnen in de gemeente Haren met als titel "De culturele intimiteit van Haren".
Toelichting:
Er is over veel kanten van de geschiedenis van Haren geschreven, van prehistorie tot Project X, maar nog niet over de beelden en zelfbeelden van de Hareners. Zo'n 'mentaliteitsgeschiedenis' zou kunnen gaan over denkbeeldige scheidslijnen in de Harener samenleving: Go en Wold, oorspronkelijk en import, dorps en stads, 'goede' en 'verkeerde' kant van het spoor. Zulke beelden blijven vaak onuitgesproken, maar ze bepalen vaak wel de 'onderhuidse' verhoudingen in een dorpssamenleving. Kees Kuiken vertelt hoe historici hiermee omgaan.

Deze lezing is ook toegankelijk voor niet-leden en zal rond 20.30 uur beginnen. Leden mogen gratis de lezing bijwonen, niet-leden betalen €3,-.