Jaarvergadering 2015 en lezing over Stolpersteine Haren

Op woensdag 4 maart werd de Old Go jaarvergadering 2015 gehouden in de Mellenshorst. De aftredend secretaris dhr. J. Offereins werd door mw. Ali Bakker bedankt voor zijn werk. Als opvolger werd mw. Annet Boekel welkom geheten. Het jaarverslag van de secretaris over 2014, het financieel verslag van de penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie werden goedgekeurd.

Na de pauze was er een lezing van mw. Wil Legemaat over "De Stolpersteine Haren". Ze heeft samen met Margriet Staal en Ali Bakker het initiatief genomen om in Haren Stolpersteine te leggen ter nagedachtenis aan de 33 joden uit Haren die de oorlog niet overleefd hebben. De  Stolpersteine zijn betonnen stenen van 10 x 10 cm waarop een messing plaatje is bevestigd. In dit plaatje zijn de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. Ze zijn geplaatst in het trottoir voor de woning waar de weggevoerde mensen als laatste hebben gewoond. De Stolpersteine zijn een idee van de Duitse kunstenaar Demnig die zo ieder slachtoffer een eigen monument geeft. Het project is beschreven in het boek "Van kwaad tot onvoorstelbaar erger, verhalen achter de namen op de gedenksteen in Haren". (Harener Historische Reeks 15).

Hierna kwam dhr. Piet Horst aan het woord. Hij woonde als kind in de oorlog vlakbij de familie Wolff, vader, moeder en vijf zonen. De Stolpersteine voor deze 7 vermoorde joden liggen bij Waterhuizerweg 26. Hij vertelde over dit gezin. En verhaalde over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, opdat het nooit vergeten wordt.

De aanwezigen -volle zaal - waren zeer onder de indruk van de lezingen van mw. Wil Legemaat en Piet Horst.
Na afloop van de lezingen werden beiden bedankt door mw Ali Bakker.

In het aprilnummer van Harens Goud vindt u een uitgebreider verslag van de lezingen over de Stolpersteine.