Interessante lezing Jim Klingers

Op 27 februari 2020 heeft de heer Jim Klingers in het dorpshuis De Hoeksteen te Noordlaren een interessante lezing gehouden over het huis De Groninger Punt. In het kader van een afstuuderscriptie heeft hij onderzoek gedaan naar dit markante huis bij de brug over de Drentsche Aa. Door Roelof van Wijk werd in Harens Old Goud 2017 nr 2 reeds aandacht besteed aan dit onderzoek. Nu konden ca 50 toehoorders het verhaal uit de eerste hand horen.
Belangrijke uitkomst van het onderzoek van Jim Klingers is, dat de lang aangehouden datering voor de oprichting niet klopt. Als die datum werd steeds 1736 aangehouden. Onjuist volgens Klingers. Het gebouw is veel ouder. De datum van 1736 behoort bij een nieuw huis, dat tolpachter Folkers in 1736 liet bouwen op het perceel van het huidig huis Welgelegen. Hij moest wel over gaan tot de bouw van een nieuw huis, omdat de oude pachter en herbergier Willemson bleef wonen op de Groninger Punt.
Het volledige onderzoek is te vinden op www.klingersbouwhistorie.nl onder het kopje ‘onderzoeken’.