Verslag lezing en wandeling naar hunebed op de Onner Es

Een 50-tal belangstellenden heeft op zaterdag 24 januari 2015 in de Tiehof in Onnen genoten van een inleiding door de heer Henny Groenendijk over de zoektocht naar de hunebed op de Onner Es. De lezing werd gevolgd door een wandeling in een sneeuw-landschap naar de lokatie van de hunebed op de Onner Es.

De lezing werd gehouden in het kader van het vijfjarig bestaan van Old Go. Na afloop werd door sommige aanwezigen nagepraat in de Tiehof.

De inleiding is als duitstalige wetenschappelijke publicatie te vinden op www.academia.edu onder Henny Groenendijk.

Klik hier voor het verslag in Harens Old Goud 2015 nummer 1 blz. 20, 21 (De ontdekking van het hunebede in Onnen).