Een geslaagde Open Monumentendag 2018.

Het thema van de Open Monumentendag 2018 was 'Verdwenen Waterwegen'. Voor dit thema waren een aantal activiteiten voor een aantal lokaties ontwikkeld.

Noordlaren
De opening vond plaats in de Barthlomeuskerk door wethouder mevrouw Mathilde Stiekema, gevolgd door een lezing van de heer Eppo van Koldam over de Verdwenen Waterwegen

Hier waren ongeveer 40 personen aanwezig waarvan de meesten zich hadden opgegeven voor de boot- en huifkartocht naar palinghandel Vos bij het begin van het Drentsdiep.

Daar de fluisterboot van het Gronings landschap, de Raidomp niet meer dan 20 personen kan vervoeren, ging de andere groep met een huifkar van Willy van Delden uit Noordlaren langs de Meester Koolweg en de Osdijk naar Vos. De fluisterboot volgde een route over het Zuidlaardermeer.
Tijdens de boottocht heeft de heer Henny Groenendijk een boeiend betoog gehouden over de archeologische waarde van het gebied. Bij Vos wisselden de groepen van vervoermiddel.

Haren
In de gemeentewerf aan de Van Mearlantlaan in Haren was een lezing gepland die gehouden werd door de heer Henk Werners. Het onderwerp hier was het verdwenen haventje van Haren.
Aan de hand van beelden van het haventje en de omgeving ervan, werden herinneringen verteld door de aanwezigen en dar waar nodig aanvullingen gemaakt op de toelichtingen van de heer Werners. De belangstelling bestond uit ongeveer 45 personen en was daardoor vele malen groter dan verwacht. Voortdurend moesten er stoelen worden bijgeplaatst.

Noot
De activiteiten werden ontwikkeld door het Historisch Platform Haren, waar Old Go deel van uitmaakt. De andere deelnemende organisaties zijn Stichting Klooster Yesse en de Harener Historische Commissie.

Klik hier voor het boekje over de verdwenen waterwegen