Open Monumentendag 2013 Verslag

suf_alt_page_title: Algemene info
suf_alt_page_title: Algemene info
suf_alt_page_title: Algemene info
suf_alt_page_title: Algemene info
suf_alt_page_title: Algemene info
suf_alt_page_title: Algemene info

Zaterdag 14 september jl. was het weer landelijke Open Monumentendag.
Een speciale dag, vooral voor Old Go, omdat de vereniging dit jaar voor het eerst de organisatie van dit evenement overnam van de gemeente Haren.
Na aanleiding van het landelijke thema Macht & Pracht zette ons comité een leuk programma in elkaar. Zo waren er zes gebouwen gratis open, kon men de toren van de Dorpskerk beklimmen en rondslenteren in de gerestaureerde Vroomtuin van Villa de Vennen.
Ook was er 's ochtends een gratis busrit georganiseerd onder leiding van gids Jan Dijkema, bestuurslid van Old Go.
Ondanks het slechte weer waren er tijdens de Open Monumentendag heel wat mensen op de been. Veel mensen namen de kans eens een kijkje te nemen in Huize Weltevreden, waar het beheerdersechtpaar iedereen hartelijk verwelkomde. Ook bezochten veel mensen de Dorpskerk en beklom men de toren voor een wijds uitzicht over Haren.

Ruim 25 mensen deden mee met de busrit en luisterden met belangstelling naar de molenaar van molen De Korenschoof in Noordlaren, die tijdens de rit op het programma stond.
Naast molen De Hoop en de Rooms-katholieke kerk in Haren, was er verder ook publieke belangstelling voor de Bartholomeus kerk in Noordlaren en de tuin van Villa de Vennen.

Een geslaagde dag!