Driehoekjes

Driehoekjes

In vrijheid je weg kiezen en toch de uitgesleten paden betreden.  In Nederland wordt in de openbare ruimte tegenwoordig niets meer aan het toeval overgelaten. Alles wordt bedacht, uitgewerkt, getekend, gepland en vervolgens conform bestek uitgevoerd. Bekijk de maquette van de te bouwen nieuwe wijk aan de Oosterweg in Haren in de hal van het gemeentehuis maar eens. Elke grens, elk stukje groen, water, elke weg en elk pad bestaat vooraf op papier. Dat heet stedenbouwkunde.

Dat was in het verleden wel anders. Vroeger ontstond dit allemaal vanzelf. Iedereen was bezig op zijn eigen stuk grond en bouwde net zoals het uitkwam. Dat gebeurde bij voorkeur op vaste (zand)grond. En daar kwam je door via de hoogste plekken te reizen. Omdat iedereen dat deed ontstonden er zo langzamerhand herkenbare, begaanbare routes door het land. Tijdens dat eeuwenlange proces van mensen die hun weg zochten door het landschap zijn al die oude wegen ontstaan. En omdat mensen nu eenmaal graag de gemakkelijkste weg kiezen werden de bochten afgesneden. Zo zijn de 'driehoekjes' ontstaan die je hier en daar nog tegenkomt in de gemeente Haren. Een paar mooie voorbeelden: Noorderzanddijk/Oosterweg, Gieselgeer/Onneresweg, Meentweg/Brinkweg (de foto links), Westerse Drift/Wilhelminalaan (de foto rechts), Vogelzangsteeg/Lageweg. En u kent er ongetwijfeld nog meer.

Mensen uit moderne nieuwe plaatsen als Lelystad of Almere snappen niets van zo’n driehoekje. Die zien en gebruiken het als een (bijzonder vormgegeven) rotonde. Volgens de verkeerskundigen een gevaarlijke situatie. En dan kan er vanwege de verkeersveiligheid wel eens zo’n eeuwenoud driehoekje sneuvelen. En dan verdwijnt er weer een stukje leesbare geschiedenis uit onze openbare ruimte.

Er zit ook iets weemoedigs in. Het verliezen van een stukje vrijheid. De vrijheid om met elkaar gaandeweg je eigen weg te maken. Het niet gebonden zijn aan een vooraf uitgestippelde route. En zo samen de juiste weg te vinden. Mensen zitten over het algemeen zo in elkaar dat ze de gemakkelijkste route nemen. Soms nemen we de binnenbocht of zijn we wat kort door de bocht. En soms vliegen we uit de bocht. Laten we onze paden zoveel mogelijk samen ontdekken, kiezen en maken. Dan mogen ze uitgesleten raken, het zijn wel onze wegen.

Theo Berends

Old Go

De Harense Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl