'De Twee Provinciën' door de jaren heen

In de twee artikelen over 100-jaar Kunstweg in het Harener Weekblad heeft Henk Werners uit Haren reeds gememoreerd welke bijzondere positie De Twee Provinciën in het verleden innam. Na nadere bestudering en ingewonnen informatie is de inhoud van dit artikel gewijd aan de historie van dit opzienbarende etablissement met ontspanningsoord.

Al reeds 100-jaar voor de afbraak in 1889 stond er op die plek een logement dat de naam droeg ‘Ontspanningsoord’ aan de Paterswolderdijk. Dit toen beeldbepalende gebouw met toebehoren was in eigendom bij ene Hermannes Hilbrants....

Zie artikel in Harener Weekblad van 11 januari 2017 - is niet meer opvraagbaar - is opgenomen in het boek van Henk Werners