'De Twee Provinciën' door de jaren heen

'De Twee Provinciën' door de jaren heen

In de twee artikelen over 100-jaar Kunstweg in het Harener Weekblad heeft Henk Werners uit Haren reeds gememoreerd welke bijzondere positie De Twee Provinciën in het verleden innam. Na nadere bestudering en ingewonnen informatie is de inhoud van dit artikel gewijd aan de historie van dit opzienbarende etablissement met ontspanningsoord.

Al reeds 100-jaar voor de afbraak in 1889 stond er op die plek een logement dat de naam droeg ‘Ontspanningsoord’ aan de Paterswolderdijk. Dit toen beeldbepalende gebouw met toebehoren was in eigendom bij ene Hermannes Hilbrants....

Zie artikel in Harener Weekblad van 11 januari 2017 - is niet meer opvraagbaar - is opgenomen in het boek van Henk Werners

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar