De Van Heukelomstichting

De Van Heukelomstichting

Velen zullen ze nog kennen, de wat statige, vroeg twintigste eeuwse gebouwen van de Van Heukelomstichting, het 'blindeninstituut". Hier was tot in de dertiger jaren een tuchtschool voor jongens gevestigd. De stichting is genoemd naar mr. H.P. Van Heukelom, directeur van de Nationale Hypotheekbank, maar daarnaast meer dan 50 jaar betrokken als bestuurder van het Instutuut tot onderwijs voor blinden, met vestigingen in 't Gooi, bij Zeist en in Haren. Rond 1988 wil de stichting de oude gebouwen slopen en vervangen door een aantal aparte woningen voor de huisvesting van de meervoudig gehandicapte blinde en slechtziende pupillen. De gemeente wil de monumentale panden handhaven maar kan dit moeilijk afdwingen omdat het geen rijksmonumenten zijn. De uitkomst is bekend, de gebouwen zijn gesloopt.

Veranderde opvattingen

De plannen van de stichting hadden alles te maken met een veranderde opvatting over de behandeling van de kinderen. Bij de oprichting van de stichting in 1952, 3 jaar na het overlijden van Van Heukelom, waren de kinderen naar zwaarte van de beperking over het land verdeeld: kinderen met een normale begaafdheid die braille konden leren en van wie verwacht werd dat normaal zouden kunnen weken gingen naar het Gooi, Kinderen die als voorland een plaats in een beschutte werkplaats hadden en kinderen die niet leerbaar waren en levenslang verzorging nodig hadden gingen naar Haren. Kinderen werden dus ver van huis geplaatst. Bij de nieuwbouw wou men een huiselijke sfeer scheppen in kleine woongroepen en daar is een verbouwde tuchtschool niet geschikt voor. Contact met thuis werd belangrijk, men streefde naar 'opvang in de regio'. De Van Heukelomstichting is na een aantal tussenstappen opgegaan in Visio, dat het grootste deel van de leerlingen uit de provincie Groningen betrekt. Kinderen wonen alleen als het niet anders kan in een woongroep in een normaal huis, de grote meerderheid woont bij de ouders en komt dagelijks naar Haren. Visio richt zich ook op begeleiding van kinderen met een visuele beperking die naar het gewone onderwijs gaan.

Ingrid Smit, voor Old Go

 Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant augustus 2019.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar