Komt een monnik naar Yesse…

Soms kijken we te Yesse direct om ons heen, zoals bij berichten over het Yesse aanpalende gebied ‘De Vork’, soms kijken we terug. Een voordeel als je met geschiedenis bezig bent: ruime keuze! 
Deze keer kijken we 800 jaar terug: Uit het verre Rijnland komen twee monniken naar Yesse, ongetwijfeld met enig gevolg. Abt Henricus van Heisterbach laat zich vergezellen door zijn schrijver Caesarius, op zijn visitatiereislangs verschillende cisterciënzer kloosters in Noord Nederland.  Daaronder Aduard en Yesse, maar ook de Martinikerk. Caesarius schrijft niet alleen wat zijn abt van hem vraagt, maar hij is daarnaast geïnteresseerd in lesstof voor zijn leerling-monniken. En die bestaat vaak uit ‘wonderverhalen’ en anekdotes die impliciet religieuze lessen bevatten. Te Yesse noteerde hij twee wonderen. Een over een bewegend beeld van een gekroonde Maria die haar Zoon op schoot heeft. Aan het begin van de mis staat Hij op, neemt de kroon van Maria over en wanneer de priester spreekt ‘en Hij was vlees geworden’, gebeurt het omgekeerde. Het andere over een kaars die hardnekkig bleef branden ondanks dat deze meerdere malen gedoofd werd. Tenslotte een anekdote over twee schoolmeisjes, dus hij kon even vooruit! Overigens is dit een rechtstreeks bewijs dat er te Yesse al in het vroegste begin een schooltje geweest is. En de reis ging verder, naar de Martinikerk, waar het wonder van de Arm van Johannes de Doper werd vastgelegd. 
Al met al genoeg reden om Caesarius te eren. Zijn werk bestaat nog en ligt in de Kaiserliche Bibliotek in Paderborn. Tegelijkertijd willen we de banden tussen Yesse en de Martinikerk aanhalen door een manifestatie die half mei 2020 plaats zal vinden. 800 jaar later, de abt zou vergeten zijn als Caesarius hem niet had begeleid, maar dat deed hij wel.
Let op verdere berichtgeving als u bijvoorbeeld mee wilt doen met een pelgrimage, of wordt het toch een processie, “Van Yesse naar Sint Jan, Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster”.               
Annemiek Bos
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant november 2019.