Kleinschaligheid verdwenen

Kleinschaligheid verdwenen

Wim Sonneveld bezong in ‘Het dorp’, dat prachtige lied, “De moderne tijd, net wat u zegt”, het verdwijnen van gezelligheid, vertrouwdheid, kleinschaligheid.
Ook in deze tijd nog actueel, denk aan de samenvoeging van Haren en Ten Boer bij Groningen en de weinige en grote veeteeltbedrijven die er nu nog zijn in onze voormalige gemeente. Die schaalvergroting van boerenbedrijven die mede geleid heeft tot de huidige stikstofproblematiek.
Eén van de oplossingen schijnt nu ‘circulair boeren’ te zijn. Terwijl dat in vroegere tijden in onze hoofdzakelijk agrarische gemeente met tweederde van de beroepsbevolking werkzaam in het gemengde boerenbedrijf van landbouw en veeteelt al het geval was.
Alles wat de boer nodig had kwam uit de nabije natuur zoals turf als brandstof uit de drassige polders evenals het riet voor de dakbedekking, klei voor het bakken van stenen, hout uit de bossen voor gebinten en planken, zwerfkeitjes als fundering voor de boerderij en wegverharding, landbouwgewassen als koren, haver, gerst, bieten en aardappelen voor eigen gebruik en als veevoer evenals hooi en eikels als varkensvoer.
Het wild als voedsel: vis uit het meer, eenden gevangen in de eendenkooi, fazanten, hazen. Het vee: runderen voor vooral de melk, varkens voor de slacht, kippen voor de eieren en schapen voor het kort houden van de heide en de mestproductie. Een mestprobleem bestond so-wie-so niet, alle mest werd gebruikt voor het meer vruchtbaar maken van het land, wat ook gebeurde door deafzetting van vruchtbaar slib aan de oevers van het Zuidlaardermeer, toen nog in open verbinding met de zee via het Reitdiep.
Kleine boeren waren hoofdzakelijk zelfvoorzienend, het weinig wat overbleef werd ‘geruild’ voor diensten (molenaar, kleermaker, schoenmaker, smid e.d.), grotere boeren verkochten hun ‘overschot’ op de markt in Groningen.
Producten voor de handel waren vooral een soort raapjes, de zgn. Harener knollen die zelfs naar Duitsland geëxporteerd werden en chicorei voor het maken van surrogaatkoffie. 
En er werd samengewerkt in ‘boermarken’, waarin o.a. afspraken gemaakt werden over de data van zaaien, hooi maaien, rogge oogsten, onderhoud van dijken en wegen e.d.
Om ook te eindigen met Wim Sonneveld: ”Die tijd het is voorbij, er blijven slechts herinneringen”, hoe passend bij een stukje over geschiedenis.
Gertjan Hakkaart 
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant februari 2020.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar