Een vroeg pleidooi voor de A28

De burgemeesters Boerema en Nauta hebben zich met succes ingezet om van Haren een welvarend forensendorp te maken. De mooie Rijksstraatweg dreigt dicht te slibben door het toenemend verkeer, midden jaren dertig zijn er plannen om de weg te verbreden. In april 1937 stuurt de Raad van Haren een adres aan de minister de Rijksstraatweg niet te verbreden maar het doorgaande verkeer naar het zuiden hier te weren.
De argumenten tegen verbreding doen modern aan: de weg gaat door de kern van Haren, er is lintbebouwing van Groningen tot De Punt zodat nu al het doorgaande verkeer naar het zuiden door de bebouwde kom gaat, er zijn veel bochten en kruisingen, er gebeuren veel ongelukken, er rijdt een tram.
Voor zover het gaat om het stuk ten noorden van de dorpskern hebben de huizen hier al brede stroken moeten afstaan voor de aanleg van voet- en rijwielpaden. Als er nog meer afgaat zijn de verhoudingen zoek, de fraaie tuinarchitectuur en beplanting gaat verloren, er dreigt waardevermindering van de villa's.
Ten zuiden van Haren zou de 'buitengewoon fraaie oude eikenbeplating verwijderd moeten worden die deze laan tot een der schoonste in het Noorden maakt' . Bovendien hier de bestaande bebouwing 'in al hare schamele dorheid en nuchtere leelijkheid naar voren komen'.
Nieuwe weg
Om het locale van het doorgaande verkeer te scheiden moet er een omleidingsweg te westen van Haren tot de provinciegrens bij De Punt moeten komen, deze route is 3 km korter. De nieuwe weg past het streekplan voor de stad Groningen en Noordelijk Drenthe en kan prima in het kader van de werkverschaffing worden aangelegd.
Een citaat; 'wij mogen daarom eerbiedig bij Uwe Excellentie aandringen om den aanleg van een dergelijken weg niet slechts te bevorderen, doch dit vraagstuk met kracht aan te vatten, opdat de uitvoering niet naar een verre toekomst verschoven worde.'
Ruim 30 jaar later,op 2 december 1968, is het trajekt Groningen- De punt van de A28 geopend.
Ingrid Smit voor Old Go
Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 14-04-1937, via Delpher
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant maart 2020.