Wat de Yesser nonnen aten....

Wat de Yesser nonnen aten....

Wat de Yesser nonnen aten
Vanaf 2017 heeft op het terrein van het voormalig klooster Yesse jaarlijks studenten(bodem)-onderzoek plaatsgevonden onder leiding van Stijn Arnoldussen. Studenten hebben de afgelopen jaren naar aanleiding van de resultaten verschillende scripties geschreven. 
Zo hebben Morvenna van Rijn, Francis Koolstra en Stijn Arnoldussen een artikel geschreven over voeding van de nonnen in Yesse. Hierna een korte impressie. Het volledige artikel met bronvermeldingen, alsmede enkele andere studentenscripties, is te vinden op de website van Yesse achter het tabblad publicaties: https://www.kloosteryesse.nl/publicaties
Voorop staat, dat met name de koorzusters volgens de voor de cisterciënzer orde leidende Regel van Benedictus geacht werden sober te eten. Deze Regel schrijft een of twee maaltijden per dag voor, (twee op feestdagen) twee gekookte gerechten voor het geval iemand een van beide niet verdraagt, en verbiedt het eten van vlees van viervoeters. Een pond brood, eventueel te verdelen over de twee maaltijden was voldoende. Slechts heel zwakke zieken mochten enig vlees eten. Voor alles gold matigheid, ‘zodat nooit een monnik (zuster) onpasselijk zou worden, dat stompt de geest af’…
Het onderzoek van gevonden resten te Yesse: 
Dierlijke vondsten: Er werden veel aanwijzingen voor vis gevonden, evenals voor gevogelte, met name gans of eend. Yesse had een eendenkooi voor eigen gebruik aan de huidige Noorderzanddijk. In het artikel wordt gezegd dat niets over visrechten bekend zou zijn. Echter, uit ‘Stadsrekeningen’ van 1560 blijkt dat een bezoekende stadhouder vis uit Esser water aangeboden krijgt, wat visrechten impliceert. Uit de vondsten blijkt duidelijk dat er vee geslacht werd, een grafiek laat zien dat er ruim runderen aanwezig geweest zijn, naast schapen en geiten en een enkel paard.
Plantenresten-: Uit bodemmonsteronderzoek blijkt verbouw van fruit, zaden en noten, peulvruchten en granen: gerst en rogge (het toen gangbare broodmeel), maar ook vlas, mollebonen en pastinaak. Veel werd geteeld op het eigen corpusland, dat zich uitstrekte van de Rijksstraatweg tot over het huidige Winschoterdiep en tussen de Dilgtweg en Noorderzanddijk en de Kooiweg.
De vraag die de onderzoekers zich stelden, of de kloosterlingen zich qua eetstijl hielden aan de Regel van Benedictus, laat zich niet  eenvoudig beantwoorden. Maar een ding lijkt duidelijk: de zusters hadden het niet slecht…
Annemiek Bos
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant mei 2020.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar