Café Meijer aan de Rijksstraatweg

Bij het zoeken naar gebouwen (woningen, winkels etc.) waarbij mijn vader, architect, betrokken was kwam ik een advertentie uit maart 1929 tegen, waarin de aanbesteding werd aangekondigd van de verbouwing van café E. Meijer aan de Rijksstraatweg. Natuurlijk vroeg ik me af welk café dat zou kunnen zijn. 
Gelukkig heeft Old Go op haar website ook adresboeken in de rubriek Bronbewerkingen staan en zo kwam ik er achter dat café Meijer gevestigd was aan de Rijksstraatweg A 366. Ook voor die uitdaging had Old Go een oplossing: een tabel huisnummering waarbij A 366, 158 bleek te zijn.  Er was in het adresboek van 1929 zelfs een advertentie geplaatst van E. Meijer waarbij werd gesteld dat het ‘café t.o. de Meerweg gelegen’ was.
Het was dus daarmee duidelijk dat het café Meijer nu het huidige restaurant YUGO of KING WAH is en een blik op de folder ervan bevestigde dat.
Maar van een gunning of heropening van het café na de verbouwing bleek niets.  En zo belandde ik bij een nieuwe uitdaging: wat was er sinds de aankondiging gebeurd? 
Opnieuw werd Old Go geraadpleegd in de vorm van de secretaris, die bereid was in de bouwvergunningen te kijken of die aanvraag bij de gemeente Haren was ingediend, en dat bleek niet het geval.  Er was dus een plan gemaakt, en misschien een prijs bekend geworden en vervolgens werd het plan teruggetrokken. 
Wie was nu dhr E. Meijer? 
Roelof Meijer, caféhouder en rijtuigverhuurder huwde in 1891 met Stientje Kapma, het gezin bestond naast de ouders uit twee dochters en een zoon Egbert geboren in 1901. Deze was het die na het overlijden van zijn vader in december 1921 het café overnam. Hij deed niet alleen het café, maar was ook kapper, hij huwde in november 1921 te Gasselte met Lammechien Doedens. 
Misschien was de prijs voor de verbouwing te hoog en kon hij de financiering niet rond krijgen, want hij verkocht het café aan Jan Pama, kelner, die in 1929 getrouwd was met Geertruida Ammerman. 
Meijer richtte zich op het kappersvak en oefende dat uit aan de Rijksstraatweg 174, en overleed in 1940.
Voor een verdere uitwerking van de familie Meijer kunt u kijken op het bevolkingsregister Haren, Gezinsstaten van 1830, ook op de site van Old Go onder Bronbewerkingen
Al met al een stukje geschiedenis uit een advertentie. 
Roelof van Wijk voor Old Go
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant maart 2021.