Essen, vroeger ... en nu

‘Lang geleden’, maar nog levend in de herinnering van nu levende mensen waaronder ikzelf, was Essen een ‘boerengehucht’. Dit mag wat negatief klinken, maar zo werd er in die tijd door velen naar gekeken. Boeren en tuinders vormden het leeuwendeel van de bewoners. Een achtergebleven gebiedje in het welvarende Haren, waar toentertijd geen mens naar toe wilde. In de 50-er jaren had men nog geen toiletten met waterspoeling en waren de pompen nog in gebruik. De koeien werden met de hand gemolken, bijna iedereen had wel kippen, een hond, een of twee geiten, een bleekveldje…  Vrouwen werden aangesproken met ‘vrouw’ en de mans achternaam, en dat vond men heel gewoon.
Op zich was dit niet uniek. Maar Essen was voor het gevoel van de inwoners een vergeten gebied, waar misschien wel daardoor vooral het gevoel van saamhorigheid overheerste. Vooral hooien, toen zo weers- en daarmee tijdsgebonden, werd veel samengedaan. Iedereen die kon hielp mee, aan het eind wachtte de borrel natuurlijk. Behalve dat, iedereen die hulp nodig had deed nooit vergeefs een beroep op de buren.
Hoe anders is dat nu! Aan alle kanten rukt de bebouwing op. De groene long van Haren is ondanks andere beloften meer volgebouwd dan ooit verwacht. Sportvelden liggen om de hoek, industrieterrein Duinkerkenstraat en verder zuidwaarts richting Essen vormen al jaren een lelijk uitzicht. Het opstelterrein verkleint opnieuw de ruimte, hoewel het wandelpark velen uit de omgeving van Haren en Helpman een plezierige wandeling in de buurt biedt. Essen verliest haar eigenheid en rust. 
Nu Haren gemeente Groningen is geworden en het noorden zichzelf enorme bouwambities wil opleggen neemt bij veel bewoners de onzekerheid over verdere insluiting toe.                                         
Essen, hoe verder? 
Op de foto: Kwekerij, Essen nummer 6, 1941 (inmiddels afgebroken)                                                                      
Annemiek Bos
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant mei 2021.

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Het bezoekerscentrum is gesloten i.v.m. de maatregelen m.b.t  het coronavirus.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar