De Ôl Börg, Middelhorst, Fam. Bazuin, ca 1913

De foto is gemaakt door Jac. Bullegraf, Boschstraat 33, Winschoten, volgens de achterkant. Die fotograaf ging de streek langs om huizen van bewoners die daarin toestemden op de kiek te zetten. Datum en jaartal zijn niet bekend, maar naar de afgebeelde personen moet het omstreeks 1913 geweest zijn, volgens mijn inlichtingen omstreeks het middageten (wanneer hij de meeste mensen thuis aantrof).
Het oude boerderijtje stond aan de Middelhorst, bij mijn weten links van de plaats waar nu de Parkweg naar het Burgemeester Boermapark leidt. Het behoorde toe aan de familie Bazuin, sinds het overlijden van de ouders, Lucas Bazuin en Jantje Borgman, aan hun erfgenamen, de vijf kinderen. Die werden aangeduid als de Bezuuns-kinder. Het bedrijf telde voor vol mee onder de boerenstand van het dorp.
Vier van de kinderen poseren in werkkleren voor de fotograaf, van links naar rechts: Albert, de oudste zoon, Lien (Engelina), Edo (Eeuwke Ede) en Rieks (Henricus). De oudste dochter, Trui (Geertruida), ontbreekt, is waarschijnlijk binnen met het eten bezig.
In de volksmond heette de boerderij De Ôl Börg, naar de resten van de borg die ooit op hun grond achter de boerderij stond. Een eeuw geleden waren daar brokken van fundamenten nog van over en gedeelten van de slotgracht, vermoedelijk op de plaats van de vijver in het tegenwoordige park. Anders dan andere borgen die in de omgeving gestaan hebben, was er over deze heel weinig bekend. Alleen op een kaart uit 1760 staat hij vermeld als De Horst.
Het boerderijtje is tenslotte in het bezit gekomen van Jan Abbering, totdat het in de jaren vijftig bij de bouw van de bejaardenhuisjes, in de volksmond het Kabouterdorp, afgebroken is en vervangen door een burgerwoning.
De foto en inlichtingen zijn afkomstig van Edo Bazuin (1899-1963), mijn vader.

Jantje Engelina Bazuin, Scharnegoutum, 2011
Gepubliceerd in het kwartaalblad van Old Go, 2e jaargang, maart 2011

Naschrift
Mevrouw Dingen, de huidige bewoonster van de Parkweg 114, de plek van het bovengenoemde boerderijtje, belde Old Go met de mededeling dat er onder haar terras, dat steeds verzakte, een oude put was opgegraven.