De Ôl Börg, Middelhorst, Fam. Bazuin, ca 1913

De Ôl Börg, Middelhorst, Fam. Bazuin, ca 1913

De foto is gemaakt door Jac. Bullegraf, Boschstraat 33, Winschoten, volgens de achterkant. Die fotograaf ging de streek langs om huizen van bewoners die daarin toestemden op de kiek te zetten. Datum en jaartal zijn niet bekend, maar naar de afgebeelde personen moet het omstreeks 1913 geweest zijn, volgens mijn inlichtingen omstreeks het middageten (wanneer hij de meeste mensen thuis aantrof).
Het oude boerderijtje stond aan de Middelhorst, bij mijn weten links van de plaats waar nu de Parkweg naar het Burgemeester Boermapark leidt. Het behoorde toe aan de familie Bazuin, sinds het overlijden van de ouders, Lucas Bazuin en Jantje Borgman, aan hun erfgenamen, de vijf kinderen. Die werden aangeduid als de Bezuuns-kinder. Het bedrijf telde voor vol mee onder de boerenstand van het dorp.
Vier van de kinderen poseren in werkkleren voor de fotograaf, van links naar rechts: Albert, de oudste zoon, Lien (Engelina), Edo (Eeuwke Ede) en Rieks (Henricus). De oudste dochter, Trui (Geertruida), ontbreekt, is waarschijnlijk binnen met het eten bezig.
In de volksmond heette de boerderij De Ôl Börg, naar de resten van de borg die ooit op hun grond achter de boerderij stond. Een eeuw geleden waren daar brokken van fundamenten nog van over en gedeelten van de slotgracht, vermoedelijk op de plaats van de vijver in het tegenwoordige park. Anders dan andere borgen die in de omgeving gestaan hebben, was er over deze heel weinig bekend. Alleen op een kaart uit 1760 staat hij vermeld als De Horst.
Het boerderijtje is tenslotte in het bezit gekomen van Jan Abbering, totdat het in de jaren vijftig bij de bouw van de bejaardenhuisjes, in de volksmond het Kabouterdorp, afgebroken is en vervangen door een burgerwoning.
De foto en inlichtingen zijn afkomstig van Edo Bazuin (1899-1963), mijn vader.

Jantje Engelina Bazuin, Scharnegoutum, 2011
Gepubliceerd in het kwartaalblad van Old Go, 2e jaargang, maart 2011

Naschrift
Mevrouw Dingen, de huidige bewoonster van de Parkweg 114, de plek van het bovengenoemde boerderijtje, belde Old Go met de mededeling dat er onder haar terras, dat steeds verzakte, een oude put was opgegraven.
 

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar