14. Bevolkingsregister 1830

Korte beschrijving inhoud: In het bevolkingsregister 1830 staan alle personen die in 1830 in de gemeente Haren woonden. In totaal gaat het (na correctie) om 2185 personen verdeeld over de dorpen Haren, Noordlaren en Helpman met de onder deze dorpen vallende gehuchten als Onnen, Waterhuizen, Dilgt, Hemmen, Essen, Hoornschedijk, Glimmen, Euvelgunne en Den Hoorn. In deze bronbewerking is een bewerking opgenomen van het oorspronkelijke register. Daarnaast is een bijlage toegevoegd met de gezinsstaten van alle inwoners. Hierin staan gegevens als ouders, kinderen, huwelijk, overlijden, etc. In totaal staan in deze bijlage ruim 5.500 personen. 

Toegang archief: Deel 1 (1811-1920): inventarisnummers 895 en 896

Bijlagen in pdf:
Bevolkingsregister 1830 met toelichting
Gezinsstaten van 2185 personen
Wat is waar voor een deel van het centrum van Haren

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar