9. Jaarverslagen 1851-1929

Korte beschrijving inhoud: van 1851 tot en met 1929 zijn door de gemeente jaarverslagen opgesteld en toegezonden aan het provinciaal bestuur. De jaarverslagen bevatten zeer veel en zeer gevarieerde informatie over de gemeente gedurende 80 jaar. In deze bronbewerking is de belangrijkste informatie uit de jaarverslagen samengevat in één document. Dit na een algemene inleiding. Een vijftal jaarverslagen (1851, 1852, 1861, 1901 en 1929) zijn als illustratie bijgevoegd. De samenvatting in pdf is voorzien van een geïndexeerde inhoudsopgave.

Toegang archief: deel 1 (1811-1920) inventarisnummers 270 tm 339 + deel 2 (1921-1989) inventarisnummers 11 tm 19

In de verslagen lezen we onder andere het volgende:

  • Verbetering van de openbare rijwegen en voetpaden vermelding 1862
    Door R en J. Nijdam is op hun kosten de loop- en draaibrug in het voetpad van Haren naar Paterswolde vernieuwd. Vanaf de brug bij de zogenaamde Overvaart is ten gerieve van de bewoners van de Hoornschedijk een nieuwe weg over het jaagpad langs het kanaal en over de noordelijk kadijk van de zijtak van dat kanaal aangelegd naar de kom van het dorp Haren.
  • Besluiten gemeenteraad vermelding 1876
    Het herstellen, onderhouden en bedienen van den brug nabij de overvaart over het Noord-Willemskanaal in het voetpad naar den Hoornschedijk (overeenkomst met Berend Nijdam)

De bedoelde brug van de gebroeders Nijdam is te zien op de foto van P. Kramer aanwezig in de Groninger Archieven.

Bijgevoegde documenten:
Uittreksel jaarverslagen 1851-1929 met geindexeede inhoudsopgave
Scan jaarverslag 1851
Scan jaarverslag 1852
Scan jaarverslag 1861
Scan jaarverslag 1901
Scan jaarverslag 1929

 

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Het bezoekerscentrum is gesloten i.v.m. de maatregelen m.b.t  het coronavirus.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar