9. Jaarverslagen 1851-1929

Korte beschrijving inhoud: van 1851 tot en met 1929 zijn door de gemeente jaarverslagen opgesteld en toegezonden aan het provinciaal bestuur. De jaarverslagen bevatten zeer veel en zeer gevarieerde informatie over de gemeente gedurende 80 jaar. In deze bronbewerking is de belangrijkste informatie uit de jaarverslagen samengevat in één document. Dit na een algemene inleiding. Een vijftal jaarverslagen (1851, 1852, 1861, 1901 en 1929) zijn als illustratie bijgevoegd. De samenvatting in pdf is voorzien van een geïndexeerde inhoudsopgave.

Toegang archief: deel 1 (1811-1920) inventarisnummers 270 tm 339 + deel 2 (1921-1989) inventarisnummers 11 tm 19

In de verslagen lezen we onder andere het volgende:

  • Verbetering van de openbare rijwegen en voetpaden vermelding 1862
    Door R en J. Nijdam is op hun kosten de loop- en draaibrug in het voetpad van Haren naar Paterswolde vernieuwd. Vanaf de brug bij de zogenaamde Overvaart is ten gerieve van de bewoners van de Hoornschedijk een nieuwe weg over het jaagpad langs het kanaal en over de noordelijk kadijk van de zijtak van dat kanaal aangelegd naar de kom van het dorp Haren.
  • Besluiten gemeenteraad vermelding 1876
    Het herstellen, onderhouden en bedienen van den brug nabij de overvaart over het Noord-Willemskanaal in het voetpad naar den Hoornschedijk (overeenkomst met Berend Nijdam)

De bedoelde brug van de gebroeders Nijdam is te zien op de foto van P. Kramer aanwezig in de Groninger Archieven.

Bijgevoegde documenten:
Uittreksel jaarverslagen 1851-1929 met geindexeede inhoudsopgave
Scan jaarverslag 1851
Scan jaarverslag 1852
Scan jaarverslag 1861
Scan jaarverslag 1901
Scan jaarverslag 1929