11. Historische geografie van Onnen en Haren

Korte beschrijving inhoud: Scans van artikelen over de historische geografie van Onnen en Haren. In de artikelen worden veel toponiemen genoemd. Hierdoor hebben de artikelen een grote invloed gehad op de straatnaamgeving in Haren en Onnen.

Toegang archief: Deel 2, bijlage 6 nrs 26a en 26b

In de Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, orgaan van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, uitgegeven door de toenmalige Stichting Sasland, zijn in 1973 en 1975 twee artikelen gepubliceerd over de historische geografie van delen van de gemeente Haren. Beide artikelen zijn geschreven door de heer G. Smit, verbonden aan het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen. De vermelding van de toponiemen in de publicaties is gebaseerd op onderzoek van met name de heer J. Wieringa, verbonden aan de afdeling naamkunde van het genoemde Nedersaksisch Instituut.

In de 25e jaargang 1973, nr 2, een artikel over de historische geografie van Onnen en in de 27e jaargang 1975, nr 2, een artikel over de historische geografie van Haren. Bij dit laatste artikel behoren een drietal losse kaarten: toponymenkaart, hoogtekaart en bodemkundige overzichtskaart. De kaarten van Onnen zijn opgenomen in het artikel zelf. De beide artikelen en de drie kaarten zijn als bijlage in pdf formaat bijgevoegd.

Historische geografie van Onnen en Haren
Bijlage 1 historische geografie van Onnen
Bijlage 2 historische geografie van Haren
Bijlage 3 toponymenkaart van Haren
Bijlage 4 hoogtekaart van Haren
Bijlage 5 bodemkundige overzichtskaart van Haren