10. Gezinshoofdenregister 1812

Korte beschrijving inhoud: Dit register omvat de 290 mannelijke inwoners met stemrecht in de gemeente Haren in 1812. Het register is opgenomen in een bewerkte vorm en niet als scan. Het register is de oudste lijst met inwoners van de gemeente Haren. Als bijlage zijn de gezinsstaten van de 290 inwoners bijgevoegd. In deze gezinsstaten gegevens als geboorte, overlijden, huwelijk, kinderen, beroep en (in een groot aantal gevallen) het adres.
Stemgerechtigd waren alleen de personen die zelfstandig inkomen verwierven. Arbeiders komen in het register dus niet voor.
Het bewerkte register begint met een algemene inleiding, waarin de betekenis en de opzet van het register worden uitgelegd.

Toegang archief: Deel 1 (1811-1920): 893

Op de foto: schoenmaker Eisses als gezinshoofd met de leden van zijn gezin (maar uiteraard niet in 1812)

Register gezinshoofden 1812
Gezinsstaten van 290 personen