7. Kohieren hoofdelijke omslag

Korte beschrijving inhoud: Op de kohieren hoofdelijke omslag worden alle inwoners vermeld die moeten bijdragen aan de hoofdelijke omslag. De kohieren bevatten dus namen van inwoners. Uit de kohieren is de relatieve welvaart van de inwoners af te leiden. Wie meer bezat moest meer belasting betalen. Armlastigen komen op de kohieren niet voor. De kohieren vermelden meestal ook de adressen van de inwoners en soms hun beroep. Dat maakt de kohieren ook voor genealogen interessant. De kohieren betreffen de periode 1814 tot en met 1921. Uit deze periode zijn elf kohieren als bijlage opgenomen.

Toegang archief: Deel 1, inventarisnummers 733-821

Op de foto de villa Van Andringa de Kempenaer, Rijksstraatweg 240 te Haren. De bewoner/eigenaar notaris Jonkheer Julius Burmania van Andringa de Kempenaer behoorde in 1918 tot de hoogst aangeslagenen in de hoofdelijke omslag.

Kohieren hoofdelijke omslag (toelichting)
Bijlage 1 kohier 1814
Bijlage 2 kohier 1824
Bijlage 3 kohier 1830
Bijlage 4 kohier 1840
Bijlage 5 kohier 1850
Bijlage 6 kohier 1862
Bijlage 7 kohier 1871
Bijlage 8 kohier 1885
Bijlage 9 kohier 1895
Bijlage 10 kohier 1906
Bijlage 11 kohier 1918