16. Verordeningen en reglementen 1811-1920

16. Verordeningen en reglementen 1811-1920


Korte beschrijving inhoud: Scans van verordeningen en reglementen uit de periode 1811-1920 zonder nadere toelichting. In de periode 1811-1920 zijn door de gemeenteraad een groot aantal verordeningen en reglementen vastgesteld. Deze stukken worden opgenomen in deze bronbewerking en als bijlage vermeld in chronologische volgorde. Vaak werden verordeningen integraal opgenomen in de notulen van de gemeenteraad. De wijze waarop deze verordeningen bekend zijn gemaakt wordt nog onderzocht. In een aantal gevallen werden de verordeningen uitgegeven in druk. Dit geldt met name voor de reglementen van politie, de verordening van politie, de instructie voor de nachtwagts en het reglement op de nabuurschappen en nabuurpligten. De laatste twee stukken zijn gedrukt in pocketformaat, opdat ze makkelijker meegenomen konden worden.

Toegang archief: Deel 1, inventarisnummers 715, 877, 878, 879, 881, 883, 884 en 888

1823-01-30 Keur opzettelijk de zetting van brood en hetgeen daartoe betrekking heeft;
1823-11-26 Reglement behelzende bepalingen ter voorkoming en blussching van brand;

1847-10-27 Instructie voor de nachtwachts;
1851-11-03 Reglement van orde gemeenteraad;
1855-11-26 Reglement op de nabuurschappen en nabuurpligten;
1856-12-06 Reglement van politie;
1864-08-29 Reglement van politie;
1867-02-07 Verordening nopens het weren van vreemde kooplieden enz. van stallen, erven en weiden;
1880-05-20 Algemene verordening van politie;
1914-12-04 Strafverordening verkoop grof roggebrood;
1916-10-06 Verordening bestrijding drankgebruik op dagen demobilisatie;
1916-12-22 Verordening houdende voorschriften tot voorkoming van brand;
1917-03-23 Verordening op de keuring van levensmiddelen en andere waren;
1917-03-23 Verordening op den verkoop van brood
1917-05-11 Verordening afschaffing nachtarbeid bakkers

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar . Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar