16. Verordeningen en reglementen 1811-1920


Korte beschrijving inhoud: Scans van verordeningen en reglementen uit de periode 1811-1920 zonder nadere toelichting. In de periode 1811-1920 zijn door de gemeenteraad een groot aantal verordeningen en reglementen vastgesteld. Deze stukken worden opgenomen in deze bronbewerking en als bijlage vermeld in chronologische volgorde. Vaak werden verordeningen integraal opgenomen in de notulen van de gemeenteraad. De wijze waarop deze verordeningen bekend zijn gemaakt wordt nog onderzocht. In een aantal gevallen werden de verordeningen uitgegeven in druk. Dit geldt met name voor de reglementen van politie, de verordening van politie, de instructie voor de nachtwagts en het reglement op de nabuurschappen en nabuurpligten. De laatste twee stukken zijn gedrukt in pocketformaat, opdat ze makkelijker meegenomen konden worden.

Toegang archief: Deel 1, inventarisnummers 715, 877, 878, 879, 881, 883, 884 en 888

1823-01-30 Keur opzettelijk de zetting van brood en hetgeen daartoe betrekking heeft;
1823-11-26 Reglement behelzende bepalingen ter voorkoming en blussching van brand;

1847-10-27 Instructie voor de nachtwachts;
1851-11-03 Reglement van orde gemeenteraad;
1855-11-26 Reglement op de nabuurschappen en nabuurpligten;
1856-12-06 Reglement van politie;
1864-08-29 Reglement van politie;
1867-02-07 Verordening nopens het weren van vreemde kooplieden enz. van stallen, erven en weiden;
1880-05-20 Algemene verordening van politie;
1914-12-04 Strafverordening verkoop grof roggebrood;
1916-10-06 Verordening bestrijding drankgebruik op dagen demobilisatie;
1916-12-22 Verordening houdende voorschriften tot voorkoming van brand;
1917-03-23 Verordening op de keuring van levensmiddelen en andere waren;
1917-03-23 Verordening op den verkoop van brood
1917-05-11 Verordening afschaffing nachtarbeid bakkers