12. Inschrijving landstorm en landmilitie 1814

Korte beschrijving inhoud: In het register worden de ruim 400 mannelijke inwoners tussen de 16 en de 51 jaar van de gemeente Haren vermeld, die zich in 1814 moesten inschrijven voor de Landstorm en de Landmilitie. Met enige aanvullingen in de jaren na 1814 staan in totaal 478 personen in het overzicht. Voor wat betreft de mannelijke inwoners is dit het oudste meest complete overzicht. Alleen de mannen boven de 50 jaar en de jongens onder de 17 jaar ontbreken. Het is het oudste overzicht waarin adressen worden vermeld.

Toegang archief: Het register is abusievelijk niet opgenomen in archiefinventaris. Toegangsnummer 1177 van deel 1 (1811-1920) van het archief bevat correspondentie over de conscriptie in de jaren 1811-1817. Voor illustraties is gebruik gemaakt van deze bron.

Inschrijving register landstorm en landmilitie 1814
Gezinsstaten 478 personen 

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar