12. Inschrijving landstorm en landmilitie 1814

Korte beschrijving inhoud: In het register worden de ruim 400 mannelijke inwoners tussen de 16 en de 51 jaar van de gemeente Haren vermeld, die zich in 1814 moesten inschrijven voor de Landstorm en de Landmilitie. Met enige aanvullingen in de jaren na 1814 staan in totaal 478 personen in het overzicht. Voor wat betreft de mannelijke inwoners is dit het oudste meest complete overzicht. Alleen de mannen boven de 50 jaar en de jongens onder de 17 jaar ontbreken. Het is het oudste overzicht waarin adressen worden vermeld.

Toegang archief: Het register is abusievelijk niet opgenomen in archiefinventaris. Toegangsnummer 1177 van deel 1 (1811-1920) van het archief bevat correspondentie over de conscriptie in de jaren 1811-1817. Voor illustraties is gebruik gemaakt van deze bron.

Inschrijving register landstorm en landmilitie 1814
Gezinsstaten 478 personen