1. Raadsleden 1811-2012

Korte beschrijving inhoud: Overzicht in alfabetische volgorde van de raadsleden in de periode 1811-2012. Het overzicht is gebaseerd op de uitgave '200 Jaar Gemeentebestuur Haren', deel 18 in de Harener Historische Reeks. Voor de details wordt verwezen naar deze uitgave. Voor de raadsleden tot 1941 zijn de gezinsstaten bijgevoegd. De persoonsgegevens van de raadsleden na 1941 vallen grotendeels onder de privacybescherming.

In het overzicht zijn vier errata in het boek gecorrigeerd:
1. Van Calcar staat ten onrechte bij raadsleden 1953;
2. Terpstra staat ten onrechte bij raadsleden 1990;
3. Rozema staat abusievelijk niet bij raadsleden 1970;
4. Helgering staat abusievelijk niet bij raadsleden 1970.

Test bij de foto
De gemeenteraad op 24 mei 1935 bij de installatie van burgemeester Nauta met het echtpaar Nauta, de wethouders J. Douma en W.C. Wildervanck, gemeentesecretaris P. Wierenga en de raadsleden H.H. de Iongh, F.G. Petersen, D, Banga, W. Lutgers, W. Remminga, A. Hoenderken, E. Hooiveld, M. Jansen, J. Berends, E.B. Dinkla en H. Gerding.

Overzicht raadsleden 1811-2012
Gezinsstaten raadsleden 1811-1941