1. Raadsleden 1811-2012

Korte beschrijving inhoud: Overzicht in alfabetische volgorde van de raadsleden in de periode 1811-2012. Het overzicht is gebaseerd op de uitgave '200 Jaar Gemeentebestuur Haren', deel 18 in de Harener Historische Reeks. Voor de details wordt verwezen naar deze uitgave. Voor de raadsleden tot 1941 zijn de gezinsstaten bijgevoegd. De persoonsgegevens van de raadsleden na 1941 vallen grotendeels onder de privacybescherming.

In het overzicht zijn vier errata in het boek gecorrigeerd:
1. Van Calcar staat ten onrechte bij raadsleden 1953;
2. Terpstra staat ten onrechte bij raadsleden 1990;
3. Rozema staat abusievelijk niet bij raadsleden 1970;
4. Helgering staat abusievelijk niet bij raadsleden 1970.

Test bij de foto
De gemeenteraad op 24 mei 1935 bij de installatie van burgemeester Nauta met het echtpaar Nauta, de wethouders J. Douma en W.C. Wildervanck, gemeentesecretaris P. Wierenga en de raadsleden H.H. de Iongh, F.G. Petersen, D, Banga, W. Lutgers, W. Remminga, A. Hoenderken, E. Hooiveld, M. Jansen, J. Berends, E.B. Dinkla en H. Gerding.

Overzicht raadsleden 1811-2012
Gezinsstaten raadsleden 1811-1941

Old Go

De Harense Kring Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

(Mede-)Organisatie Open Monumentendag en Dag van de Harense Geschiedenis

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Bezoekerscentrum

Kom eens langs in het bezoekerscentrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00u bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Het adres is Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.

Contact

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier (zie onder vereniging-lidmaatschap). 

Heeft u een algemene vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud en/of de website? Stuur een mailtje naar

Heeft u een vraag of opmerking over de website? Stuur een mailtje naar