2. Assessoren en Wethouders 1820-2012

Korte beschrijving inhoud: Een overzicht in alfabetische volgorde van alle assessoren (1820-1851) en wethouders (1851-2012) in de periode 1820-2012. Dit overzicht is gebaseerd op de uitgave ‘200 Jaar Gemeentebestuur Haren’, deel 18 in de Harener Historische Reeks. Voor de details wordt verwezen naar deze uitgave.

Tekst bij de foto
Het college van burgemeester en wethouders op 12 april 1994 met v.l.n.r. wethouder Hans Post (VVD), gemeentesecretaris Henk Gruben, burgemeester Klaas Weide, wethouder Britha Thieme-Domela Nieuwenhuis Nijegaard (PvdA) en wethouder Geu Neutel (CDA).

Overzicht assessoren en wethouders 1820-2012