21. Archiefinventaris gemeente Haren 1811-1989

Korte beschrijving inhoud: Scans van de in januari 2005 door Henk Dröge opgestelde inventaris van de archieven van de gemeente Haren. In 2003/2004 heeft Henk Dröge als extern adviseur verbonden aan DOXsupport in opdracht van het gemeentebestuur van Haren een inventarisatie gemaakt van de archieven van de gemeente Haren. De inventaris is opgebouwd uit twee delen, te weten de periodes 1811-1920 en 1921-1989. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de in de inventaris opgenomen Inleiding. Vanwege de omvang van de bestanden is de inventaris hier opgenomen in de volgende onderdelen:

Voorwoord en Inleiding
Deel 1
Deel 2 tm 2.12
Deel 2 vanaf 2.13
Bijlagen