20. Panden Rijksstraatweg Haren-Centrum

Korte beschrijving inhoud: Deze bronbewerking is een uitgewerkte versie van de presentaties van panden Rijksstraatweg Haren-Centrum, die in 2014 en 2015 zijn getoond op de kunst-en cultuurmarkt in Haren.  Toegang in het archief van de gemeente HAREN: Bevolkingsregisters 1830, 1840, 1850, 1860, 1880 en diverse andere bronnen (zie onderstaande uitwerking)

Deel 1 (jaar 2014) van de presentatie betreft de panden Rijksstraatweg 181 tm 215 (oneven/westzijde) te Haren.

Deel 2 (jaar 2015/2016) van de presentatie betreft de panden Rijksstraatweg 190 tm 226 (even/oostzijde) en Kerkstraat 1 tm 23 (oneven/zuidzijde).

Elke deel bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Algemene beschrijving
b. Presentatie panden als sheet
c. Overzicht percelen, eigenaren en bewoners
d. Gezinsstaten van de in het overzicht (sub c) voorkomende personen.

Het is de bedoeling ook de andere delen van het centrum van Haren uit te werken.

Bijgevoegde bestanden:
1a Algemene beschrijving Haren A1 tm A12
1b Presentatie panden Haren A1 tm A12 als sheet
1c. Overzicht percelen, eigenaren en bewoners Haren A1 tm A12
1d. Gezinsstaten eigenaren en bewoners Haren A1 tm A12
2a Algemene beschrijving Haren A12A tm A21
2b Presentatie panden Haren A12A tm A21 als sheet
2c. Overzicht percelen, eigenaren en bewoners Haren A12A tm A21
2d. Gezinsstaten eigenaren en bewoners Haren A12A tm A21