22. Haren en omstreken door H. Bos

Haren en Omstreken, auteur H. Bos, uitgave VVV
Korte beschrijving inhoud: Scan van het boekje Haren en Omstreken, geschreven door H. Bos, uitgegeven door de Vrereniging voor Vreemdelingenverkeer te Haren, druk A.W. Spiering & Zoon, Schoolstraat 8-12 Groningen 
Versie 1
Datum: 23 januari 2021
Opsteller: Eppo van Koldam
Toegang archief: Deel 2, bijlage 6 

Herman Bos werd geboren op 17 augustus 1851 te Onderdendam. Hij werd in 1879 benoemd tot hoofdonderwijzer van de school aan de Kerkstraat te Haren en voorts tot koster, organist, voorzanger en voorlezer bij de Nederduitsche Hervormde gemeente te Haren, alsmede tot boekhouder van de begraafplaats aldaar. Voor deze - voor Haren en Noordlaren gebruikelijke combinatie van functie - kreeg Bos toestemming bij besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen dd 7 maart 1879. Bos huwde op 6 februari 1875 te Aduard met de in Den Ham geboren Janna Hamming. Het gezin Bos woonde in de kosterswoning naast de school en de kerk in de Kerkstraat te Haren. Uit het huwelijk van Herman en Janna werden vier zonen geboren. 

Herman Bos had veel belangstelling voor de historie van de gemeente Haren. Hij kan wel beschouwd worden als de grondlegger van de bestudering van de lokale geschiedenis in de gemeente. In 1923 schreef hij een 'Klein feuilleton' over Haren in een groot aantal afleveringen in het Nieuwsblad van het Noorden. In dezelfde periode schreef hij op basis van hetzelfde bronnenmateriaal het boekje 'Haren en omstreken', uitgegeven voor de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Haren. Een scan van dit boekwerk is in pdf-formaat bijgevoegd. Zie de onderstaande link. 

Bij de foto's. Het werkterrein van Herman Bos. Boven de school in de Kerkstraat en links daarvan de kosterswoning. Onder de kerk met toren in Haren. Herman Bos heeft zowel de oude toren (links) als de gerestaureerde toren (rechts) mee gemaakt.